อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

อีสานโพลชี้ลต.ใหม่ ปชช.หนุน"หญิงหน่อย"เป็นนายกฯ

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน(ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2563"   ระบุหากมีการเลือกตั้งใหม่ประชาชนต้องการ 'หญิงหน่อย' เป็นนายกฯเพื่อมากอบกู้เศรษฐกิจของประเทศ เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.25 น.


เมื่อวันที่ 11 ก.ค. อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน(ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2563"  ผลสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2563 เท่ากับ 56.0 ซึ่งต่ำกว่า 100 เป็นไตรมาสที่ 12 ติดต่อกัน และคาดว่าไตรมาสถัดไป (ก.ค. – ก.ย. 63) จะแย่ลงกว่าเดิม ในส่วนคะแนนด้าน เศรษฐกิจของรัฐบาลได้ 29.6 จากเต็ม 100 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรสมาสก่อนที่ได้ 25.0 จากการที่ประชาชนได้รับเงินเยียวยาและความช่วยเหลืออื่น ๆ 

ขณะที่มาตรการทางเศรษฐกิจที่ต้องการให้รัฐบาลทำ 3 อันดับแรกคือ จ่ายเงินเยียวยาต่ออีก 1 เดือน จัดหางานให้คนตกงาน และลดภาษีต่าง ๆ นอกจากนี้หากมีเลือกตั้งใหม่กลุ่มตัวอย่างอีสานต้องการ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มาเป็นนายกฯ เพื่อกอบกู้เศรษฐกิจ มากที่สุด ตามมาด้วย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

โดย ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะ เศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 2/2563 และ ประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 จากกลุ่มตัวอย่าง อายุ18 ปีขึ้นไป 1,107 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนน 29.6 เต็ม 100 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการส ารวจในไตรมาสที่แล้วซึ่งได้คะแนน 25.0 ทั้งนี้จากการที่ประชาชน ได้รับเงินเยียวยาจากผลกระทบโควิดและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาล ในช่วงที่ผ่านมาได้คะแนนเพิ่มเป็น 30.6 เต็ม 100 เมื่อเทียบกับการส ารวจในไตรมาสที่แล้วซึ่งได้คะแนน 25.2 จากการที่รัฐสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสโควิดได้

เมื่อสอบถามต่อว่า “มาตรการทางเศรษฐกิจที่ต้องการให้รัฐบาลทำมากที่สุด” พบว่า อันดับหนึ่ง ร้อยละ 29.2 ต้องการให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาต่ออีก 1 เดือน รองลงมา ร้อยละ 19.0 จัดหางานให้คนตกงาน ตามมาด้วย ร้อยละ 15.5 ขอให้ลดภาษีต่าง ๆ ร้อยละ 10.4 ต้องการให้ขยายเวลาพักชำระหนี้ ร้อยละ 7.1 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงอีก ร้อยละ 6.5 ต้องการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 4.7 ขอให้ช่วย SME และภาคท่องเที่ยว ร้อยละ 3.5 ต้องการงานก่อสร้างตามชุมชน ร้อยละ 2.4 ขอให้ช่วยแก้หนี้นอกระบบ และร้อยละ 1.7 ต้องการให้มีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่

และสุดท้ายเมื่อสอบถามว่า “ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ท่านอยากให้ใครเป็นนายกฯ เพื่อมากอบกู้ เศรษฐกิจประเทศ” (เป็นคำถามแบบมีตัวเลือก) พบว่า อันดับหนึ่ง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 47.0 รองลงมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 17.0 ตามมาด้วย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 16.1  นายอภสิทิธิ์เวชชาชวีะ ร้อยละ 4.7  นายอนุทิน ชาญวีรกุล ร้อยละ 4.6 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 3.0 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ร้อยละ 1.8 นายกรณ์ จติกวนิช ร้อยละ 0.7 และความเห็นอื่นๆ ร้อยละ 5.1

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    53%
  • ไม่เห็นด้วย
    47%