อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

ยื่นร้องนายกฯขอกรมศาสนารับรอง'คริสต์นิกายเพ็นเทคอสต์'

“เทวัญ” รับหนังสือ “กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่” ผู้นับถือคริสต์นิกายเพ็นเทคอสต์ ยื่นร้อง “นายกฯ” ขอกรมศาสนา รับรองให้ถูกต้อง จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.06 น.


เมื่อวันที่ 13 ก.ค.  ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ประเทศไทยผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเพ็นเทคอสต์   นำโดยนายวุฒิวัฒน์  นิติกุลวรรักษ์ ประธานกลุ่มฯ  ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม  ผ่านนายเทวัญ ลิปตพัลลภ  รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายวุฒิวัฒน์   กล่าวว่า  ทางกลุ่มฯขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับกรมการศาสนา เพื่อการก่อตั้งองค์การศาสนา คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ เพนเทคอสต์ โดยกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่สัญชาติไทย ได้ร่วมกันก่อตั้งคริสตจักรและประกาศศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 17 ปี ซึ่งปัจจุบันมีผู้นำศาสนาผู้ประกาศสาวกและสมาชิกผู้ศรัทธาของคริสตจักรมากกว่า 10,000 คน ซึ่งกลุ่มนิกายเพ็นเทคอสต์ มีต้นกำเนิดที่มาแตกต่างจากองค์การศาสนาที่กรมการศาสนาให้การรับรอง จึงไม่อาจเข้าร่วมสังกัดได้ และในระยะหลังทางกรมการศาสนาไม่อนุญาตให้จัดตั้งองค์การศาสนาเพิ่ม อันเป็นการขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนสากล และขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา ในการนี้ทางผู้นำศาสนาและสมาชิกสมบูรณ์คริสตจักรเชื้อสายลาหู่ ที่บรรลุนิติภาวะจำนวน 5,000 คนได้ร่วมกันลงรายชื่อกราบเรียนนายกฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์สั่งการให้ทบทวนแนวคิดและพัฒนาให้มีการอนุญาตรับรององค์การจักเพ็นเทคอสต์ลาหู่ประเทศไทย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13