อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

"วัส"เผยสางงานค้างเก่าเสร็จ90% หวังตั้งสำนักงานกสม.ภูมิภาคในอนาคต

กสม.ครบรอบ 19 ปี “วัส” เผยสางงานค้างเก่าเสร็จ 90% ทำข้อเสนอแนะรัฐบาล-ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หวังตั้งสำนักงาน กสม.ภูมิภาคในอนาคต ยันทำงานเต็มที่ก่อนส่งไม้ต่อ กสม.ชุดใหม่ จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.14 น.


เมื่อวันที่ 13 ก.ค. นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สู่สองทศวรรษของ กสม." และการแถลงสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของ กสม. เนื่องในโอกาสวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ 19 ปี ตอนหนึ่งว่า เมื่อ กสม.ชุดที่ 2 หมดวาระ และ กสม.ชุดที่ 3 เข้ามาทำหน้าที่ มีงานค้างอยู่ 90% แต่ปัจจุบันเราสามารถทำงานเสร็จกว่า 90% และเหลืองานคงค้างแค่ 5% โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ กสม. ทั้งการแสวงหาข้อเท็จจริง การกำหนดแบบร่างรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา การทำงานของ กสม. เน้นงาน 4 ด้าน คือ 1.การส่งเสริมและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 2.การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพตามหลักชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  3.การคุ้มครองสถานะบุคคลและสิทธิความเป็นพลเมือง และ 4.การมีส่วนร่วมใยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็มีการทำข้อเสนอไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ หลายเรื่อง อาทิ ข้อเสนอแนะกรณีการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีการเปิดเผยประวัติการทำความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบข้อบังคับให้ตรงกับข้อเสนอแนะของ กสม. รวมทั้ง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ก็ได้ให้การคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการคุ้มครอง นอกจากนั้นยังมีเรื่องสิทธิในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้บริโภค กรณีการคัดค้านการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต ของกรมวิชาการเกษตร หากไม่มีการแก้ปัญหานี้คนไทยจำนวนมากจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก เพราะการใช้พาราควอตส่งผลเสียต่อคนทั้งประเทศ

ทั้งนี้ในส่วนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมากสม.ได้ดำเนินการไปหลายด้าน ทั้งการจัดสัมมนาทางวิชาการ การเสนอแนะให้รัฐบาลใช้การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 5 ช่วงชั้น รวมทั้งมีการลงพื้นที่ภูมิภาคต่างๆตามโครงการ กสม.พบประชาชน การก่อตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานฯในทุกภูมิภาค นอกจากนั้น กสม.ยังได้มีข้อเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อที่จะจัดสรรหน่วยงาน สำนักงาน กสม.ในระดับภูมิภาค เพิ่มเติม เพราะ กสม.ไทยยังไม่มีสำนักงาน กสม.ในระดับภูมิภาค ต่างกับ กสม.หลายๆประเทศ ดังนั้นหวังว่าในอนาคต กสม.ประเทศไทยจะมีสำนักงาน กสม ในระดับภูมิภาค

นายวัส กล่าวอีกว่า ปัจจุบันการสรรหา กสม. ชุดถัดไปยังไม่แล้วเสร็จ กสม.ชุดนี้ต้องทำหน้าที่ต่อไป ซึ่งในช่วงเวลาที่เหลือของ กสม.ชุดนี้ ก่อนจะถึงเวลาที่ กสม.ชุดใหม่จะเข้ามารับหน้าที่นั้น ตนขอยืนยันว่า กสม.ชุดปัจจุบันจะทำงานให้เต็มที่ ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษชนต่อไป จนกว่าจะส่งไม้ต่อให้กสม.ชุดใหม่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%