อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

ทอ.โยนสถานทูตอียิปต์-กต. ประสานเรื่องสถานที่กักตัว

ทอ.แจงอนุมัติ “กองทัพอียิปต์” เข้าแวะพักเครื่องที่ไทยตามที่กต.เสนอ ชี้สถานทูตอียิปต์ -กต.ประสานกันเรื่อง “State Quarantine” ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน -ข้อบังคับศบค. ด้านกต.กำชับสถานทูตทุกประเทศในไทยต้องตามกฎไทยอย่างเคร่งครัด อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.44 น.


เมื่อวันที่ 14 ก.ค. แหล่งข่าวจากกองทัพอากาศ  ชี้แจงถึงกรณีเครื่องบินกองทัพอากาศอียิปต์ แวะพักเติมน้ำมัน และซ่อมบำรุงในไทย ก่อนบินต่อไปจีน และพบว่ามีทหารอียิปต์ติดโควิด-19 และได้ออกไปนอกโรงแรมที่พักนั้นว่า ก่อนหน้านั้นกองทัพอียิปต์ได้ประสานขอแวะพักเครื่องบินที่ไทยผ่านสถานทูตอียิปต์ในประเทศไทย จากนั้นมีการร้องขอผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยตามขั้นตอน

เมื่อกระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นแล้วจึงส่งต่อให้กับกองทัพอากาศพิจารณาอนุมัติบินเข้าประเทศภายใต้ข้อพิจารณาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางการทหาร และความเป็นพันธมิตร: พันธะทางทหารที่มีต่อกัน ทั้งนี้ข้อพิจารณาทางทหารสอดรับกับอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้ว กองทัพอากาศก็ลงนามอนุมัติ หลังจากนั้นส่งเรื่องให้กระทรวงการต่างประเทศไปดำเนินการต่อไป

แหล่งข่าวรายเดิม ระบุต่อว่า กระทรวงการต่างประเทศส่งเรื่องให้สถานทูตอียิปต์ และแจ้งสนามบินปลายทางคือสนามบินอู่ตะเภา โดยสถานทูตอียิปต์ประสานสนามบินปลายทางให้ลงจอดที่อู่ตะเภา ในการนี้สถานทูตอียิปต์กับกระทรวงการต่างประเทศประสานกันเรื่อง State Quarantine ที่เป็นไปตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และตามประกาศ/ข้อบังคับของศบค. โดยทั้งหมดนี้ได้นำเรียนพล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ได้รับทราบตามสายงาน และยึดตามหลักการตามพันธะทางทหารที่มีต่อกัน 

ด้าน นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ  เปิดเผยว่า  สืบเนื่องจากกรณีบุคคลในครอบครัวนักการทูตจากประเทศในแอฟริกาติดเชื้อโควิด-19 นั้น กระทรวงการต่างประเทศได้กำชับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของต่างประเทศในไทยทุกแห่งให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนวปฏิบัติของทางการไทยสำหรับบุคคลในคณะทูต ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้มีรายงานว่าสำหรับการขออนุมัติอากาศยานเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น แนวทางปฏิบัติปกติคือ สถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆ จะต้องประสานผ่านช่องทางทางการทูต โดยทำหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ จากนั้น กระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วแต่กรณี  ซึ่งในกรณีของเครื่องบินของอียิปต์ ได้ดำเนินการตามช่องทางดังกล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 24