อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 5 สิงหาคม 2563

แจงปลดล็อก13สมุนไพรออกจากบัญชีวัตถุอันตราย

"มนัญญา"แจงปลดล็อก 13 พืชออกจากบัญชีวัตถุอันตราย เพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงสมุนไพร ยันชีวิตดีแล้วไม่ต้องหากินเพิ่ม พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.


เมื่อวันที่ 15 ก.ค.นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์  ชี้แจงกรณีที่มีการร้องต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลว่า นางสาวมนัญญาจะขึ้นทะเบียน พืช ผักสวนครัวของไทยเป็นวัตถุอันตราย ว่า ข้อเท็จจริงสิ่งที่กำลังทำคือการปลดล็อกพืชสมุนไพรไทย 13  ชนิดที่ถูกขึ้นบัญชีวัตถุอันตรายไว้เป็นบัญชีที่  2  ซึ่งหมายถึงว่า  จะไม่สามารถนำพืชสมุนไพรไทยเหล่านี้ มาพัฒนาด้วยภูมิปัญญาไทยหรือสกัดเอาสารสำคัญของพืชเหล่านี้มาใช้ในการกำจัดแมลงหรือวัชพืชได้โดยเสรี  ต้องไปแจ้งขออนุญาตกับกรมวิชาการเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรมที่ดูแลกฎหมายวัตถุอันตราย  ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนพืชมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรไทย หรือปราชญ์ชาวบ้าน หรือหมอดิน และเกษตรกรทั่วไปมีข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ 

เมื่อตนทราบเรื่องจึงเป็นเหตุให้ต้องเอาเรื่องมาดูจึงเห็นปัญหานี้ ดังนั้นเจตนาคือต้องการปลดล็อกให้พืชสมุนไพรไทย เพื่อให้คนไทยต้องเข้าถึงง่าย  แต่ก็ไม่ทิ้งหลักวิชาการ ดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่การที่จะมาขึ้นทะเบียนพืชสมุนไพรไทย ขิง ข่า ตะไคร้  เป็นวัตถุอันตรายจนกระทบครัวเรือนหรือกระทบเกษตรกรตามที่มีการบิดเบือน โดยให้กรมวิชาการไปยกร่างประกาศแนบท้าย พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  ปลด 13 พืช ออกจากบัญชีที่  2  ให้เร่งทำภายใน  1เดือน  

นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมอยู่ระหว่างยกร่างแก้ไขเพิ่มประกาศบัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.วัตถุอันตราย 2535  เพื่อปลดล็อกพืช13 ชนิดออกจากบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ซึ่งเมื่อปลดแล้วจะส่งผลให้ตลาดสมุนไพรไทยโตขึ้น เนื่องจากกระแสรักสุขภาพและความต้องการสินค้าปลอดภัยเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นจะช่วยส่งเสริมให้มีการปลูกพืชสมุนไพรเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันที่เริ่มปลูกลดลง และไปปลูกพืชเชิงเดี่ยว อนาคตอาจกระทบต่อปริมาณผลผลิตสมุนไพรของไทยได้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 28