อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

แจง'ลูกอุปทูตซูดาน'ไม่เกี่ยวเอกสิทธิ์ จ่อทบทวนกฎทูต

กต.แจงลูกอุปทูตซูดานไม่เกี่ยวเอกสิทธิ์ทางการทูต เร่งทบทวนกฎคุมเข้มคณะทูตต่างประเทศ พุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.42 น.


เมื่อวันที่ 15 ก.ค.  นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรณีที่มีกระแสข่าวว่าผู้ป่วยเด็กหญิงจากครอบครัวอุปทูตซูดานที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับเอกสิทธิ์ทางการทูต จึงไม่ต้องถูกกักตัวนั้น ตนขอชี้แจงว่ากรณีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นเอกสิทธิ์ทางการทูต

นักการทูตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย ซึ่งเป็นไปแนวทางของคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ฉบับที่ 7/2563 ที่ให้บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนคู่สมรส บิดามารดา หรือบุตร เข้ารับการกักกันในที่พำนักของบุคคลดังกล่าวภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด คือสถานเอกอัครราชทูต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันซึ่งการที่ครอบครัวดังกล่าวได้เข้าพักในที่พำนักของตน ภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูต จึงเป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ตัวแทนทางทูตมีหน้าที่เคารพกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับด้วย โดยในชั้นนี้ กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างการเสนอให้ทบทวนมาตรการต่าง ๆ สำหรับบุคคลในคณะทูตที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในไทย ให้เข้มงวดมากขึ้น จากนั้น จะได้ชี้แจงให้คณะทูตทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใหม่ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 15