อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

ครม.อนุมัติงบกลาง171.6ล้านบาท ลุยแก้ประมงผิดก.ม.

ครม.อนุมัติงบกลาง 171.6 ล้านบาทให้กษ.เดินหน้าโครงการแก้ปัญหาทำประมงผิดก.ม. เผยนายกฯย้ำต้องเข้มงวดต่อเนื่องพร้อมดูแลชาวประมงที่เดือดร้อน พุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 21.57 น.


เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล  น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า  ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินงบประมาณ 171.6 ล้านบาท เพื่อใช้ดำเนินการโครงการของกระทรวงเกษตรฯ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และเตรียมรับมือกับมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ในเรื่องการทำลายทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม  สำหรับโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 เดือน ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย.2563 และเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมประมง กรมเจ้าท่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสวัสดิการและคุ้มแรงงาน และองค์การสะพานปลา โดยร่วมกันทำงานในด้านต่างๆ ได้แก่ 1.การปรับปรุงการเก็บข้อมูลการทำประมงพาณิชย์และพื้นบ้านให้ครอบคลุมทุกจังหวัดชายทะเล 

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า  2.การตรวจสอบความถูกต้องของการบริหารจัดการเรือ ที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์  3.การตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงของเรือประมงไทย  4.การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ  5.การเตรียมความพร้อมในการป้องกันการใช้มาตรการกีดกันทางการค้า ในเรื่องการทำลายทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม  และ 6.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในภาคประมงและการจัดหาแรงงานที่ถูกกฎหมาย  

น.ส.รัชดา กล่าวว่า  นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมครม. ในวาระพิจารณาโครงการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ที่เสนอโดยกระทรวงเกษตรฯ ว่า การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมถือเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองโดยสหภาพยุโรป (อียู) แล้ว ดังนั้นเราจะไม่ยอมให้ประเทศไทยกลับไปสู่จุดเดิมที่ได้รับใบเหลือง  การทำงานของรัฐบาลจากนี้ไปจึงต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีความเข้มงวด  ส่วนมาตรการใดๆที่ส่งผลกระทบกับชาวประมง ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านนั้น ภาครัฐต้องเร่งเข้าไปดูแล ขณะเดียวกัน ถ้ายังมีสิ่งใดที่ขาดเหลือ อาทิ เรื่องกฎระเบียบ งบประมาณ ขอให้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของครม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 14