อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

พท.จี้รัฐหยุดคุกคามผู้ชุมนุมการเมือง

“เพื่อไทย”ร้อง“บิ๊กตู่”จี้รัฐหยุดคุกคามผู้ชุมนุมการเมือง อย่าใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือขัดขวางการใช้สิทธิตามรธน.  อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.57 น.


เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  นายอนุสรณ์ นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย และนายชุมสาย ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทย เดินทางมายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่อเรียกร้องให้ยุติการข่มขู่คุกคามนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่ไปชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง หลังจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมาหลายสิบราย
               
โดยนายอนุสรณ์ กล่าวว่า  ตามที่ได้มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภา และหยุดการคุกคามประชาชนนั้น พรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย  ส่วนข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเป็นสิ่งที่ชอบตามรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การใช้สิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมจึงไม่ได้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น การชุมนุมดังกล่าวจึงได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ 

เมื่อการชุมนุมดังกล่าวเป็นสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครอง รัฐจึงต้องเคารพและคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุม  อีกทั้งจะต้องหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้วยการใช้กฎหมาย มาตรการ หรือวิธีใดๆซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้ความคุ้มครองดังกล่าว

โฆษกพรรคเพื่อไทย  กล่าวอีกว่า  พรรคเพื่อไทยตระหนักว่าประเทศอยู่ในระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  แต่เมื่อการชุมนุมดังกล่าวเป็นสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรมนูญให้ความคุ้มครอง รัฐจึงมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงสุขภาพของผู้ชุมนุมและประชาชน แต่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการชุมนุมที่เป็นสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  อีกทั้ง รัฐจะต้องไม่ใช้กฎหมายดำเนินคดีกับผู้ชุมนุม ทางแพ่งและทางอาญาต่อการชุมนุมที่ชอบตามรัฐธรรมนูญ หยุดการคุกคามทางตรงและทางอ้อม ทั้งการกระทำต่อผู้ชุมนุมโดยตรงหรือต่อครอบครัวของผู้ชุมนุม รวมถึงยกเว้นการออกข้อกำหนดใดๆที่มีผลต่อการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จนเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็น  

พรรคเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตระหนักว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามรัฐธรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม โดยคำนึงถึงหลักเมตตาธรรมต่อผู้ชุมนุม  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศและความผาสุกของประชาชนโดยรวม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 6