อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563

"กต."เปิดสนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวแห่งใหม่ปทุมวัน

"บัวแก้ว"เปิดสนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวแห่งใหม่ใจกลางเมือง อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทำพาสปอร์ต-งานนิติกรณ์ พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 18.13 น.

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน ที่ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ สี่แยกปทุมวัน  โดยมีนายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล ผู้แทนกิจการค้าร่วมดีจีเอ็ม และผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็มบีเคเข้าร่วม  

สำหรับสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. มีจุดบริการรับคำร้อง จำนวน 50 บูธ ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการทำหนังสือเดินทางได้ประมาณวันละ 1,500 คน โดยในช่วงแรก สำนักงานฯ จะเปิดให้บริการ 25 บูธ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

นอกจากนี้ สำนักงานฯ อยู่ระหว่างเตรียมการติดตั้งเครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (Kiosk) จำนวน 15 เครื่อง ซึ่งประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเองทั้งในและนอกเวลาราชการ  นอกจากนี้ สำนักงานฯ จะเปิดให้บริการด้านนิติกรณ์รับรองเอกสาร ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในช่วงเดือน ต.ค.นี้ และมีแผนร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชนด้านอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การทำบัตรประจำตัวประชาชน การขอคัดสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎร์ภาษาอังกฤษ 
 
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศมุ่งเน้นการยกระดับการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นจากเดิม ด้วยการให้บริการที่รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพิ่มจุดรับคำร้องในสำนักงานหนังสือเดินทางต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องรับคำร้องหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง และมีแผนจะเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการแก่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%