อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

รัฐบาลเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง ชวนใส่เสื้อสีฟ้า-ประดับธง

รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสุดยิ่งใหญ่ เชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีฟ้า-ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ตลอดเดือน ส.ค. จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 14.02 น.


เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.2563 รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันที่ 12 ส.ค.2563 เวลา 07.30 น. ในส่วนกลาง จัดพิธีที่ท้องสนามหลวง นิมนต์พระสงฆ์ 89 รูป โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภริยา  ในส่วนภูมิภาคมอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม โดยจัดพิธีพร้อมกับส่วนกลาง  สำหรับในต่างประเทศ มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า  2.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ในวันที่ 12 ส.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ซึ่งในส่วนกลางจัดพิธีที่ท้องสนามหลวง โดยงดการจัดริ้วขบวน ในส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัดจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมกับส่วนกลาง  สำหรับในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่มจากท้องสนามหลวงไปทูลเกล้าฯ ถวาย ณ สวนจิตรลดา ในวันที่ 13 ส.ค.2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยไม่มีริ้วขบวนเชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม และขอพระราชทานให้มีผู้แทนออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มและมอบหมายให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะ เชิญเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม  3.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 ส.ค.นี้ เวลา 19.19 น. ในส่วนกลางจัดพิธีที่ท้องสนามหลวง โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยภริยา ในส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัดจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม สำหรับในต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

นายธีรภัทร กล่าวว่า  4.การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” โดยนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมทั้งคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส จะมอบถุงปันสุขให้กับเด็ก อีกทั้งร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ปล่อยปลา และเลี้ยงอาหารแก่เด็ก ที่สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันที่ 11 ส.ค.นี้ เวลา 09.00 น.  5.หน่วยแพทย์พระราชทาน กองแพทย์หลวง และกองแพทย์ราชสำนักและแพทย์ประจำพระองค์ ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจโรคทั่วไป อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และกู้ชีพชั้นสูง รวมทั้งการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลกรณีที่มีความจำเป็นแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งมีรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย (รถตรวจโควิด-19) มาให้บริการที่ท้องสนามหลวง จำนวน 3 คัน  ปลัดสำนักนายกฯ กล่าวอีกว่า  6.การจัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.2563 ระหว่างวันที่ 12-14 ส.ค.นี้ ที่ท้องสนามหลวง โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม 3 แนวทาง ได้แก่ 1.การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้งการแจกถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้เด็ก สตรี และครอบครัวที่ขาดแคลน การบริการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับปัญหาในการดำรงชีพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาสตรี รวมถึงการบริการจัดหางาน และการฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน 2.นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นอกจากนี้มีการสาธิตและการฝึกอาชีพให้กับสตรี  3.การจัดอาหารปรุงสดและเครื่องดื่มให้บริการผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบ คือ เวลา 10.00-12.00 น. และเวลา 15.00-18.00 น.

นายธีรภัทร กล่าวว่า  7.การเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดที่สำหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน ตลอดจนตกแต่งซุ้มและประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก และจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์  ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า ระหว่างวันที่ -31 ส.ค.นี้ ด้วยความสมัครใจ การประดับไฟนั้นให้มีระยะเวลาตามความเหมาะสม  8.การจัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลของคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

ปลัดสำนักนายกฯ กล่าวว่า  9.การถ่ายทอดสดการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม กับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 12 ส.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเผยแพร่ภาพและเสียงทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ทุกสถานี สื่อออนไลน์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  10.การแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปรอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 500 ตัว ระยะเวลาในการแสดง 10 นาที ในวันพุที่ 12 ส.ค. ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งศูนย์บังคับโดรนตั้งอยู่ที่สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ จำกัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมที่รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้จัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน.
 
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 22