อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

'สุดารัตน์'ติงไม่ควรก้าวล่วงสถาบัน วอนยึด3ข้อเรียกร้อง

“สุดารัตน์”ติง ไม่ควรก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ แนะสู้กับเผด็จการตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อ อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15.07 น.


เมื่อวันที่ 11 ส.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่มผู้ชุมนุมมีการปราศรัยจาบจ้วงสถาบันว่า ตลอดชีวิตการทำงานการเมืองของตนมีจุดยืนเดียวมาตลอดคือ การทำงานการเมืองภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ ตนเห็นด้วยกับการต่อสู้กับเผด็จการที่บริหารประเทศล้มเหลว ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ทุกข์ยาก ตามข้อเรียกร้อง 3 ข้อของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภาฯ และหยุดคุกคามประชาชน เพราะถือว่าเป็นข้อเรียกร้องที่สมเหตุผล และอยู่ในวิสัยที่ทุกฝ่ายจะแสวงหาความร่วมมือกันได้ แต่ไม่ควรก้าวล่วงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้ง แตกแยกของคนในชาติ จนอาจเป็นเหตุของการยึดอำนาจอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อเสนอเรื่องรัฐบาลแห่งชาตินั้น ตนขอย้ำอีกครั้งว่า หากมีรัฐบาลแห่งชาติจริง พรรคเพื่อไทยขออาสาเป็นฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลแห่งชาติให้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น