อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

"ชวน" กลับตรังเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่

ปธ.รัฐสภาเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” จ.ตรัง แพร่พระราชประวัติ-พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี หวังให้ปชช.เข้ามามีส่วนร่วมรำลึก-เรียนรู้ประวัติศาสตร์ เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 14.14 น.


เมื่อวันที่ 15 ส.ค.  ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดยนายชวน กล่าวเปิดนิทรรศการมีใจความตอนหนึ่งว่า การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ขึ้นในครั้งนี้เป็นส่วนเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 รวมทั้งเรื่องราวการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และอื่นๆ รวมถึงสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้น ความเป็นอยู่ของประชาชน การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น อันก่อให้เกิดการพัฒนาให้ทัดเทียมอารยประเทศ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจ.ตรังที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวจ.ตรังเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมรำลึกและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านนิทรรศการดังกล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14