อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 30 กันยายน 2563

ลุ้น!! 26 ผลงานเข้ารอบสุดท้าย"พานแว่นฟ้า"ปี63

เลขาสภาฯ เปิดเผย 26 ผลงาน (เรื่องสั้น 13 ผลงาน บทกวี 13 ผลงาน )เข้ารอบตัดสินรอบสุดท้าย ชิงรางวัล'พานแว่นฟ้า' ประจำปี 2563 เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 16.01 น.

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี2563 กล่าวถึงความคืบหน้าผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ในการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 เนื่องด้วยตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563 ได้ดำเนินการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยขึ้น โดยมีผู้ส่งผลงานวรรณกรรมเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 1,214 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน 88 ผลงาน และบทกวี จำนวน 734 ผลงาน นั้น
นายสรศักดิ์ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย ดังนี้ ประเภทเรื่องสั้น มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย จำนวน 13 ผลงาน ได้แก่ 1.ผลงานเรื่อง "สุนัขนำทาง" 2.ผลงานเรื่อง "สิ่งที่รออยู่หลังเส้นชัย" 3.ผลงานเรื่อง "ขบวนการฟักทอง" 4.ผลงานเรื่อง "แว่วข่าวคราวว่าข้าวแข็ง" 5.ผลงานเรื่อง "ใครจะเก็บซากหมาตัวนั้น" 6. ผลงานเรื่อง "พลเมืองดี" 7.ผลงานเรื่อง "เสียงร่ำไห้จากหิมพานต์" 8. ผลงานเรื่อง "คราบที่ยังลอกออกไม่หมด" 9. ผลงานเรื่อง "แค่ผ้าเช็ดเท้า" 10. ผลงานเรื่อง "นครลิง" 11.ผลงานเรื่อง "เมล็ดพันธุ์" 12. ผลงานเรื่อง "เส้นแบ่ง" 13. ผลงานเรื่อง "ซากดึกดำบรรพ์ในพิพิธภัณฑ์ไม่มีชื่อ"

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวต่อว่า ส่วนประเภทบทกวี มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย จำนวน 13 ผลงาน ได้แก่1. ผลงานเรื่อง "35 ชั่วโมง สัปปายะสภาสถาน" 2.ผลงานเรื่อง "เรื่องเล่าเพื่อลดอคติความเห็นต่าง"3. ผลงานเรื่อง "นัยแม่น้ำ"4.ผลงานเรื่อง "เมืองนี้มีภูเขา แม่น้ำ ฯลฯ" 5.ผลงานเรื่อง "บ้านสองหลัง" 6.ผลงานเรื่อง "แผนที่และเขี้ยวปลวก” 7.ผลงานเรื่อง "เส้นแบ่ง" 8. ผลงานเรื่อง "เว้นพื้นที่ว่างเอาไว้" 9. ผลงานเรื่อง "โลกสร้างเราให้เท่าเทียม" 10.ผลงานเรื่อง "พินัยกรรม" 11. ผลงานเรื่อง "เราอยู่ตรงนี้นานเกินไปแล้ว"12. ผลงานเรื่อง "แม่น้ำสี่สาย"13. ผลงานเรื่อง "เพียงเสี้ยวส่วนและมวลสาร"

ทั้งนี้คณะกรมการฯจะพิจารณาตัดสินผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย(Shortist) เพื่อให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย พร้อมทั้งประกาศผลการตัดสินต่อไป.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16