อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

'ศิษย์เก่ามธ.'แถลงค้าน10ข้อ 'กลุ่มธรรมศาสตร์จะไม่ทน'

“ศิษย์เก่ามธ. รุ่น2512” ร่อนแถลงการณ์ ค้าน 10 ข้อเรียกร้องกลุ่ม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” จี้เอาผิดผู้เกี่ยวข้อง เสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 17.05 น.

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. กลุ่มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2512 ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอคัดค้านการกระทำและการเรียกร้องของนักศึกษากลุ่ม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” ในความระบุว่า สืบเนื่องจากการชุมนุมของนักศึกษากลุ่ม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในการชุมนุมได้มีการยื่นข้อเรียกร้อง 10 ข้อ เพื่อขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงออกที่บิดเบือน จาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีกลุ่มอาจารย์และอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย 120 คน ร่วมให้การสนับสนุน นั้น

พวกเราศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2512 จำนวน 188คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้มีความรักชาติ ศาสน์ และจงรักภักดีต่อพระกษัตริย์ ขอคัดค้านการกระทำและข้อเรียกร้องทั้ง 10 ข้อ ของกลุ่มคนดังกล่าว เพราะนอกจากละเมิดพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แล้ว ยังใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยทำผิดกฎหมายอย่างรุนแรงด้วย

ดังนั้น พวกเราในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 12 จำนวน 188 คน จึงขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เกี่ยวข้องทุกคนพิจารณาตัวเอง และขอให้รัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำความผิด ผู้ให้การสนับสนุนอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อความสงบสุขของแผ่นดินไทยสืบต่อไป. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    61%
  • ไม่เห็นด้วย
    39%

ความคิดเห็น