อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

'วิปรัฐบาล'ได้ฤกษ์ยื่นญัตติ แก้รัฐธรรมนูญวันที่1ก.ย.นี้

“วิปรัฐบาล”ถือฤกษ์ 13.30 น. วันที่ 1 ก.ย.ยื่นญัตติแก้ไขรธน. ต่อ “ประธานรัฐสภา” เสียงพรรคร่วมรัฐบาลครบจำนวนพอยื่นแล้ว จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 17.55 น.


เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่รัฐสภา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ลงชื่อเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ของพรรคร่วมรัฐบาลครบจำนวนที่พอยื่นแล้ว แต่ขณะนี้ยังรอให้ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลลงชื่อให้ครบ เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกภาพ อย่างไรก็ตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรครัฐบาลเสนอนั้นเป็นข้อสรุปและเห็นร่วมกัน โดยสาระที่บัญญัติไว้ในร่างแก้ไข คือ แก้ไขมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญให้ตัดเกณฑ์การใช้เสียงของส.ว. ออกไป และปรับเกณฑ์การเห็นชอบ จากที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกของสองสภารวมกัน คือ 375 เสียง จาก 750 เสียง ไปเป็นใช้เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของสมาชิกสองสภา คือ 450 เสียง โดยยอมรับว่าได้เพิ่มเสียงเห็นชอบเป็นพิเศษ เพราะต้องการให้การลงมติแก้ไขนั้นยากมากขึ้น และมองว่าการใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งนั้นน้อยไป
 
นายชัยวุฒิ กล่าวด้วยว่า ร่างแก้ไขยังกำหนดให้มีหมวดว่าด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จำนวน  200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ละจังหวัด 150 คน มาจากการเลือกของส.ส. และ ส.ว.รวม 30 คน  มาจากสภานักเรียน นิสิต นักศึกษา 10 คน  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเลือกจากผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน สาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน หรือ การร่างรัฐธรรมนูญ 10 คน โดยโครงสร้างดังกล่าวได้พิจารณาจากส.ส.ร. ปี 2540  นอกจากนี้ยังนำโมเดล ส.ส.ร.40 กำหนดไว้ในเนื้อหา อาทิ เมื่อทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จ ต้องส่งให้รัฐสภาเห็นชอบ
 
เมื่อถามถึง ข้อกำหนดให้ทำประชามติ หากรัฐสภาไม่เห็นชอบและกำหนดเงื่อนไขผ่านประชามติ ด้วยเสียงผู้ออกมาใช้สิทธิลงประชามติ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของผู้มีสิทธิ นายชัยวุฒิ กล่าวว่า เป็นข้อหารือที่ปรับปรุงแล้ว เพราะมองว่าการออกเสียงประชามติหากไม่กำหนดจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิอาจทำให้มีคนมาใช้สิทธิน้อยและไม่เป็นที่ยอมรับ ส่วนที่กำหนดเกณฑ์ 1 ใน 5 นั้น ได้รับจากข้อเสนอที่ใช้เสียงเกิน 50 เปอร์เซ็นต์
 
“เกณฑ์ผ่านประชามตินั้นไม่ถือว่ายากเกินไป เพราะปกติมีผู้ออกมาใช้สิทธิเกินจำนวนอยู่แล้ว ส่วนการตั้งเงื่อนไขใหม่ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่การสร้างเงื่อนไขที่ทำให้เกิดทางตันหรือเพิ่มระดับความยากของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะหากรัฐสภาเห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญจะเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ หากรัฐสภาไม่เห็นชอบต้องนำร่างรัฐธรรมนูญถามประชาชนผ่านประชามติ” นายชัยวุฒิ กล่าว
 
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิปรัฐบาลจะยื่นญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ เวลา 13.30 น.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น