อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

"มหาดไทย"อ่วม ฝ่ายค้านรุมจวกงบจัดซื้อแพงลิ่ว

“มหาดไทย”อ่วม ฝ่ายค้านรุมจวก ปูดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม ราคาจัดซื้อเป็นของยุโรป แต่ซื้อของจีน แฉสำนักงานปลัดฯ จัดซื้อวิทยุสื่อสารเครื่องละ 5.6 หมื่น ทั้งๆ ที่ร้านออนไลน์ขายเครื่องละไม่ถึงหมื่น   ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 15.17 น.


เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และ 3 เป็นวันที่ 3 โดยมีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้การพิจารณาในมาตรา 20 งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ที่ปรึกษากรรมาธิการฯ ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อย อภิปรายในส่วนของกรมที่ดินว่า เมื่อก่อนใช้การเดินรังวัดทำโฉนด ทุกวันนี้ใช้ข้อมูลดาวเทียมในการทำโฉนดที่ดิน ซึ่งต้องมีเสาสัญญาณเป็นตัวรับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม 258 ล้านบาท ประกอบด้วยสถานีรังวัดดาวเทียมฐาน เป็นเสาหลักที่กระจายสัญญาณทั่วประเทศด้วยระยะ 20-80 กิโลเมตร กรมที่ดินซื้อชุดรังวัดที่ดินตั้งแต่ปี 2559 มาเรื่อยๆ ทุกปี โดยบริษัทที่ได้รับสัมปทานใช้เครื่องของจีนที่มีรัศมี 50 กิโลเมตร

ขณะที่กรมแผนที่ทหารใช้เครื่องไลก้าของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีรัศมี 80 กิโลเมตร หมายความว่า กรมที่ดินต้องตั้งเสาสัญญาณถี่กว่า ทั้งๆ ที่ราคาที่จัดซื้อเป็นของยุโรป แต่ซื้อของจีน โดยให้เหตุผลว่าของจีนดีกว่าของยุโรป และในการประกวดราคา บริษัทอื่นเสนอมาเท่าไหร่ถูกปัดตกด้วยเหตุผลเทคโนโลยีทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทที่ได้สัมปทานตั้งราคา 227 ล้านบาท แต่บริษัทอื่นๆ ตั้งราคาไม่เกิน 100 ล้านบาทแต่กลับไม่ผ่านเกณฑ์ ตนเชื่อว่าไม่โปร่งใสแน่นอนตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

ด้าน นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า วิทยุสื่อสาร 4,344 ล้านบาท มีคำอธิบายโครงการว่าเน้นการสื่อสารในการประชุม สื่อสารแบบเครือข่าย แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในรูปแบบประชารัฐ สื่อสารแบบสองทาง และเพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนภัยแบบรวดเร็ว โดยจัดซื้อ 76,236 เครื่อง เฉลี่ยราคาเครื่องละ 56,980 บาท แต่จากการสืบค้นในเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์นั้น วิทยุสื่อสารแบบที่ราชการจะจัดซื้อ 136-174 MHz แพงสุดราคาปลีกเครื่องละ 9,500 บาท ซึ่งต่างกับงบประมาณที่ขอมาหลายเท่า ขอตั้งคำถามว่า จำเป็นแค่ไหนที่ต้องจัดซื้อวิทยุสื่อสาร มีเทคโนโลยีอื่นแทนหรือไม่ เช่น ไลน์ อย่างไรก็ตาม ภายหลังอภิปรายกันครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมสภาฯ จึงลงมติเห็นชอบด้วยคะแนน 262 เสียง ต่อ 119 เสียง และงดออกเสียง 7 เสียง.
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    88%
  • ไม่เห็นด้วย
    12%

บอกต่อ : 13