อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

"เอนก"ประกาศคบเด็กสร้างชาติ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์  

“รมว.อว.” ชงไอเดียคบเด็กสร้างชาติ ใช้กลไกอว.ดึงนักศึกษาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ผ่าน 3 โครงการสำคัญ หวังยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 15.38 น.


เมื่อวันที่ 18 ก.ย. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กล่าวถึงการเปิดบ้านต้อนรับผู้นำนักศึกษาจาก 72 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมกิจกรรม Young TH Leader&Innovator Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสำคัญของผู้นำเยาวชนยุคใหม่ ครั้งที่ 2 ว่า กระทรวง อว.ต้องการสนับสนุนงานการพัฒนาชุมชนผ่านบทบาทของนักศึกษา โดยมีกลไกของ อว.ร่วมสนับสนุน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น อว.ได้จัดเตรียมกลไกไว้ให้ผู้นำนักศึกษาได้เข้าถึงและมาใช้ประโยชน์ในการคิดค้นพัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน จังหวัดและประเทศ ซึ่งผู้นำนักศึกษาสามารถนำไปขยายผลแนะนำเพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยให้ทราบถึงการสนับสนุนนี้ โดยให้เครือข่ายในมหาวิทยาลัยร่วมมือกันหรือริเริ่มดำเนินการจัดตั้งเป็น Innovator’s Club ให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนรังสรรค์นวัตกรรมกันภายในกลุ่มนักศึกษาผ่านกลไก 3 ด้าน คือ โครงการยุวชนสร้างชาติ ที่มี 3 โครงการสำคัญ คือ 1.ยุวชนอาสา  2.บัณฑิตอาสา 3.กองทุนยุวสตาร์ทอัพขณะที่นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า อว.จัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องการนำนักศึกษาและผู้นำเยาวชน มาช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสังคม และช่วยลดช่องว่าง หรือความเหลื่อมล้ำให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการวางรากฐานการเจริญโตทางเศรษฐกิจให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน เพราะนวัตกรรมเพื่อสังคม   คือ การประยุกต์ใช้ความคิดใหม่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 11