อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

มติพ.ร.บ.งบฯรายจ่าย64ผ่านฉลุย 'บิ๊กตู่'รับทุกข้อห่วงใย 

สภาฯลงมติผ่านฉลุยร่าง พ.ร.บ.งบฯรายจ่ายปี 64 'บิ๊กตู่' ยันรับทุกข้อห่วงใยจากสภาไปปรับปรุงเพื่อใช้งบฯให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 23.55 น.

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 วาระ 2 ตั้งแต่มาตรา 30 จนถึงมาตรา 40 ที่เป็นมาตราสุดท้าย บรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีการประท้วงขัดจังหวะ ส.ส.ที่มีชื่อขอแปรญัตติหลายคน พากันสละสิทธิการอภิปราย เพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างรวดเร็ว จะได้ลงมติทันภายในเวลา 24.00 น.ของวันที่ 18 ก.ย. 

ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เดินทางมาที่รัฐสภา ในเวลา 21.40 น.เพื่อเตรียมขอบคุณที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร   หลังจากที่ส.ส.อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง จนเสร็จสิ้นมาตรา 40 งบประมาณรายจ่ายสำหรับบริหารจัดการหนี้ภาครัฐเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมจึงลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในวาระ 3 ด้วยคะแนน  270 ต่อ 60  งดออกเสียง 121  ไม่ลงคะแนน 6  หลังจากใช้เวลาพิจารณามานาน 3วัน 3คืน  ทั้งนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวจะถูกนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไป 

จากนั้นนายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณที่ประชุมสภาฯว่า ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ความซ้ำซ้อน และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ส่วนข้อสังเกต ห่วงใยขอสมาชิกนั้น ขอรับไว้ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด รัฐบาลจะดำเนินการจัดสรรทรัพยากรให้มีความคุ้มค่า นำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างโปร่งใส ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ ให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    92%
  • ไม่เห็นด้วย
    8%

บอกต่อ : 10