อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

"ส.ส.เจริญ" ร่วมงานโครงการอบรมนักธุรกิจน้อยฯ

"เจริญ เรี่ยวแรง" ส.ส.นนทบุรี เขต 1 พปชร. ร่วมงาน "โครงการอบรมนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ เพลิดเพลินที่เตรียมพัฒน์ฯตลาดนัด new normal" ต่อยอดเป็นอาชีพ เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 11.50 น.


นางเจริญ เรี่ยวแรง ส.ส. นนทบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมงาน “โครงการอบรมนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ เพลิดเพลินที่เตรียมพัฒน์ฯตลาดนัด new normal" ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี โดยได้ร่วมชมกิจกรรมการแสดงรำถวายมือลิเกและการแสดงลิเกลูกพระเกี้ยว ชมห้องปฏิบัติการอาหาร เครื่องจักสาน และการออกร้านของเด็กนักเรียน นางเจริญ ระบุว่า โครงการอบรมดังกล่าว นักเรียนสามารถคิดและได้ฝึกฝนเรียนรู้การเป็นนักธุรกิจที่มีคุณธรรมและมีผลงานอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้ในฐานะเป็น ส.ส.และที่ปรึกษา กมธ. กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมให้การสนับสนุน และดูแลเป็นอย่างดี เพราะถือว่าเยาวชนเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14