อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ป.ป.ช. กำหนดเพิ่มเลขาฯสปสช.ต้องยื่น บัญชีทรัพย์สินฯ

ป.ป.ช. กำหนดเพิ่ม ตำแหน่ง เลขาฯสปสช.  เป็นเจ้าพนักงานรัฐ ที่ต้องยื่น บัญชีทรัพย์สินฯ อ้างเหตุสุ่มเสี่ยง เสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 12.29 น.


เมื่อวันที่ 26 ก.ย. นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้เผยแพร่ประกาศ ป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่3)พ.ศ. 2563 ที่ระบุให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 (3) ประกอบมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

โดยกำหนดให้ผู้ที่มีตำแหน่งเพิ่มเติม ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตำแหน่ง รองเลขาธิการ , กรมการขนส่งทางราง ตำแหน่ง รองอธิบดี , กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง , สังกัด กรมวิทยาศาสตร์บริการ ตำแหน่ง รองอธิบดี , สังกัด  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ , สังกัด สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตำแหน่ง รองเลขาธิการ , สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ , สำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม , สำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่ยังคงมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อไป ได้แก่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  , รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ , รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ , รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นายนิวัติไชย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา 102(ฉบับที่4) พ.ศ. 2563 โดยกำหนด ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับสูง คือ ตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน จากที่กฎหมายระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ซึ่งหมายถึงหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ สำหรับหน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้กำหนดจึงมากำหนดเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายป.ป.ช. มาตรา 102 และตามมาตรานี้ป.ป.ช.ต้องเปิดเผยบัญชีฯ แต่ ตามมาตรา 103 เป็นตำแหน่งที่นอกเหนือจากตามมาตรา 102 ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเพิ่มเติม ว่า มีตำแหน่งใดบ้างที่ควรจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ  ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เห็นว่าอาจมีความสุ่มเสี่ยง หรือเป็นหน่วยงานที่ควรจะต้องกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นๆยื่นบัญชีทรัพย์สิน ทั้งนี้ตามมาตรา 103 นั้น ป.ป.ช.ไม่ต้องเปิดเผยบัญชีฯเพียงแต่ยื่นเอาไว้ เพื่อให้ตรวจสอบเปรียบเทียบตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป.

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16