อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

ไทยพบป่วย'โควิด'อีก14ราย ทหารไทยจากซูดานใต้ติดด้วย

ไทยพบป่วย“โควิด”อีก 14 ราย จาก 3 ประเทศ ทั้งหมดถูกส่งรักษาที่รพ.แล้ว มีทหารไทยที่กลับจากซูดานใต้ติดด้วย 7 ราย   อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 12.02 น.

 
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย จึงมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,559 ราย มีผู้ที่หายป่วยและกลับบ้านเพิ่ม 1 ราย ทำให้มียอดสะสมของผู้ที่รักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,370 ราย  มียอดสะสมผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 59 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 130 ราย  

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 14 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ที่กลับจากประเทศซูดานใต้ 7 ราย ทุกรายเป็นชายไทย อายุระหว่าง 29-53 ปี เป็นทหารช่างเฉพาะกิจซึ่งไปปฏิบัติภารกิจทางทหาร เดินทางกลับถึงประเทศไทยด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ เมื่อวันที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเที่ยวบินเดียวกับที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 16 ราบ และเข้าพักในสถานกักกันของรัฐที่จ.ชลบุรี และรับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ในวันที่ 26 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ แต่กำลังรอตรวจซ้ำเนื่องจากผลไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตามทั้งหมดถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้ว  

2.ผู้ที่มาจากประเทศตุรกี 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 44 ปี ว่างงาน เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐในกรุงเทพฯ จากการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ ถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลราชวิถี  

3.ผู้ที่มาจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง 3 ราย แบ่งเป็นหญิงไทย อายุ 28 ปี 2 ราย และหญิงไทย อายุ 50 ปี 1 ราย อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 23 ก.ย. เข้าพักในสถานกักกันของรัฐในกรุงเทพฯ จากการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ทั้งหมดถูกส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ หญิงไทย อายุ 28 ปี รายที่ 1 เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 19 ก.ย. ด้วยอาการไอ หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัว มีน้ำมูก และอาเจียน โดยซื้อยาลดไข้มารับประทานเอง ไม่ได้ไปพบแพทย์ ส่วนหญิงไทย อายุ 28 ปี รายที่ 2 เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 26 ก.ย. ด้วยอาการเจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว ซึ่งทั้ง 2 รายนี้เป็นเพื่อนร่วมห้องขณะอยู่ที่ฮ่องกง ด้านหญิงไทยที่อายุ 50 ปี ถูกผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ
 
4.ผู้ที่มาจากประเทศอินเดีย 3 ราย แบ่งเป็น 2 ราย ซึ่งเป็นมารดา อายุ 31 ปี และบุตรหญิงอายุ 9 เดือน ทั้งคู่สัญชาติอินเดีย ขณะที่ 1 ราย เป็นชายสัญชาติอินเดีย อายุ 34 ปี อาชีพผู้จัดการบริษัท เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 23 ก.ย. เข้าพักในสถานที่กักกันโรคแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดในกรุงเทพฯ จากการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ แต่ทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ แล้ว อย่างไรก็ตาม กรณีของมารดา อายุ 31 ปี และบุตรหญิง อายุ 9 เดือน สัญชาติอินเดียนั้น มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่อินเดีย คือ พี่ชายของสามีของหญิงที่อายุ 31 ปี ส่วนกรณีของชายสัญชาติอินเดีย อายุ 34 ปี เคยมาทำงานในไทย แล้วกลับไปอินเดียเมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา

ส่วนสถานการณ์ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 33,549,873 ราย ผู้ที่มีอาการรุนแรง 65,318 ราย รักษาหายแล้ว 24,878,124 ราย เสียชีวิต 1,006,379 ราย โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด คือ สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 7,361,611 ราย ตามด้วย อินเดีย 6,143,019 ราย บราซิล 4,748,327 ราย รัสเซีย 1,159,573 ราย โคลอมเบีย 818,203 ราย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10