อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

กกต.ไม่หนักใจ'สุรพล'ขู่ฟ้อง ยันทำตามก.ม.โดยสุจริต

กกต.ไม่หนักใจ"สุรพล" ขู่ฟ้องแพ่ง-อาญา เหตุทำตามกฎหมายโดยสุจริต ส่วนการใช้อำนาจของ กกต.คำวินิจฉัยถือเป็นที่สุด อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 21.50 น.


 
จากกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยกคำร้องคดีนายสุรพล เกียรติไชยากร  อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต 8 จ.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย  ใส่ซองทำบุญช่วงเลือกตั้ง และเจ้าตัวขู่ว่าจะฟ้อง กกต. เรียกร้องค่าเสียหาย 70 ล้านบาท  ที่ตัดสินให้ใบส้มมิชอบและขู่เอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หากยังไม่คืนสิทธิการเป็น ส.ส.

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 29 ก.ย.แหล่งข่าวจากสำนักงาน กกต.เปิดเผยว่า ทางกกต.ได้รับทราบคำตัดสินของศาลแล้ว และมีรายงานว่า  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)​ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส.ส. 2561  ระบุไว้ว่าการวินิจฉัยของ กกต. เป็นการใช้ดุลพินิจตามหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 225  ซึ่งคำสั่งดังกล่าวถือเป็นที่สุด  และเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นการกระทำโดยสุจริต  ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา  หรือทางปกครอง ตาม ม.23 วรรคสอง  แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561
 
โดยในมาตรา 225 กำหนดไว้ว่าก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง หรือการเลือกนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มีอำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้ง หรือการเลือกใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งนั้น  ถ้าผู้กระทำการนั้นเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราว  ตามมาตรา 224 (4)  คำสั่งตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด
 
พร้อมกันนี้ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 23 กำหนดว่ากรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือ กฎหมายระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งของคณะกรรมการ หรือปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง หากได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    17%
  • ไม่เห็นด้วย
    83%

บอกต่อ : 17