อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

พอช.ชูนวัตกรรมพัฒนาเครือข่ายชุมชนบ้านมั่นคง

พอช. หนุนสร้างนวัตกรรมพัฒนารูปแบบการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อคนในเครือข่ายโครงการบ้านมั่นคง เอื้อสังคมผู้สูงอายุ-คนพิการ   พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.34 น.

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.นายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการจัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาบริการสาธารณะตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงานจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าร่วมหารือว่า สาระสำคัญในการหารือได้มีการพิจารณาภาพรวมโครงการที่จะส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมผู้สูงอายุ คนพิการ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมศักยภาพการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อคนในเครือข่ายโครงการบ้านมั่นคง

โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวอีกว่านอกจากนี้ได้มีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ สำรวจ เพื่อให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ที่มีนายกฤษณะ ละไล มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลเป็นเจ้าของโครงการ รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในย่านเมืองเก่า เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งถือเป็นโครงการที่สร้างนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผลการดำเนินงานหลายโครงการดังกล่าวถือว่ามีความก้าวหน้า สามารถเสริมสร้างศักยภาพกลไกเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการจากภาครัฐที่เป็นธรรม.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น