อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

ป.ป.ช.ชี้ม็อบขวางขบวนเสด็จฯ นายกฯ-จนท.รัฐบกพร่องหรือไม่ต้องดูเจตนา

“ป.ป.ช.”แจงปม นายกฯ-จนท.รัฐบกพร่องต่อหน้าที่ เหตุม็อบขวางขบวนเสด็จฯ หากมีการร้องเรียนต้องดูเจตนาในการปฏิบัติ-พิจารณาเป็นกรณี หากมีเจตนาทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการจึงจะเข้าสู่กระบวนการของ ป.ป.ช. ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.08 น.

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงการเอาผิดฐานความบกพร่องต่อหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎรบางคนเข้าขวางขบวนเสด็จฯ นั้นว่าเบื้องต้นอาจเป็นเรื่องทางการเมือง  แต่ ป.ป.ช.จะพิจารณาว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหรือไม่ แต่ชั้นนี้ยังไม่ปรากฏความดังกล่าว และยังไม่เห็นว่ามีเจตนาที่จะละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ  เว้นแต่เพียงว่าหากมีเรื่องร้องเรียนหรือกล่าวหาเข้ามา ป.ป.ช.จะพิจารณาเป็นรายกรณี

เมื่อถามอีกว่ากรณีที่มีการตั้งคำถามว่าเกิดความบกพร่องต่อหน้าที่แล้ว นายกรัฐมนตรี หรือบุคคลที่รับผิดชอบต้องแสดงความรับผิดด้วยการลาออกหรือไม่ รองเลขาธิการ ป.ป.ช.กล่าวว่า เป็นเรื่องทางการเมืองไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ชอบ หรือทุจริตเรื่องถึงจะเข้าสู่การดำเนินการพิจารณาของ ป.ป.ช.  และย้ำว่าต้องดูที่เจตนาของการกระทำว่ามีเจตนาละเว้น ละเลยหรือไม่ หรือมีเจตนาที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่  อย่างไรก็ตามในกรณีการเกิดความบกพร่อง จนเกิดความเสียหาย ความรับผิดแบ่งเป็นขั้นตอน เช่น การบกพร่อง การประมาท การไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะเป็นความผิดด้านวินัย แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าในความบกพร่องนั้นหากมีเจตนากระทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ อาจจะเป็นการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ ซึ่งอาจจะเข้าสู่กระบวนการกล่าวหาต่อ ป.ป.ช.พิจารณาได้.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    33%
  • ไม่เห็นด้วย
    67%

ความคิดเห็น