อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

"พท."ชี้รายงานการศึกษารธน. แค่เตะถ่วงเวลา  

“เพื่อไทย”ชี้รายงานการศึกษารธน.ก่อนรับหลักการ แค่เตะถ่วงเวลา อัดสิ้นเปลืองงบประมาณ  ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.


เมื่อวันที่ 23 ต.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ก่อนรับหลักการว่า เป็นการศึกษาที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะผลของการพิจารณาไม่มีสาระสำคัญ  ไม่มีความเห็นในรายงาน เสมือนไม่ผ่านการศึกษาในรายละเอียดมาก่อน ไม่มีข้อคิดเห็นและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ในรายงานแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายงานที่คณะกรรมาธิการชุดนี้ศึกษาไม่มีมติไปในทิศทางใด เพราะเป็นการรวบรวมเอาความคิดเห็นของกรรมาธิการแต่ละท่านไปรวมไว้ในรายงาน ซึ่งความเห็นดังกล่าวได้อภิปรายในการประชุมรัฐสภาไปหมดแล้ว และเจตนารมณ์ของการแต่งตั้งกรรมาธิการชุดนี้เพื่อให้ไปศึกษาก่อนลงมติ เหลือเพียงการลงคะแนนว่าจะรับหลักการหรือไม่ ไม่ต้องมีการอภิปรายเพราะได้มีการอภิปรายแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลเตะถ่วงเวลาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นการสุมฟืนเข้ากองไฟ  พิสูจน์ว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้มีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ได้ถูกดีไซน์มาเพื่อพวกเรา.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    25%
  • ไม่เห็นด้วย
    75%

บอกต่อ : 13