อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

57 องค์กรด้านเด็กเยาวชน จี้ ปล่อยตัว "เยาวชน"

57 องค์กรด้านเด็กเยาวชน และคนทำงานภาคสังคม ออกแถลงการณ์ เรียกร้องปล่อยตัวสุรนาถ และเยาวชนที่ถูกจับ   เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 13.58 น.

เมื่อวันที่ 24 ต.ค. เครือข่ายองค์กรด้านและเยาวชนและเครือข่ายคนทำงานภาคสังคม (ตามรายนามแนบท้าย) ขอแสดงจุดยืนและมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ต่อกรณี ที่มีการจับกุม คุมขัง ผู้เห็นต่างและผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองจำนวนมากในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยล่าสุดเป็นกรณีของ นายสุรนาถ แป้นประเสริฐ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง (Active Youth) หนึ่งในแกนนำเครือข่ายที่ทำงานรณรงค์ ด้านเด็กและเยาวชน ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 110 ที่ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2563 ในขณะกำลังจะเดินทางเข้ามอบตัว ที่ สน.ดุสิต ซึ่งปัจจุบันนายสุรนาถ ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยขอเรียกร้อง ดังนี้ 1. ขอให้รัฐบาลปล่อยตัวเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกคนที่ถูกจับกุม คุมขัง ไปก่อนหน้านี้โดยไม่มีเงื่อนไข และขอให้ยุติการกวาดล้างจับกุมคุมขัง เด็ก เยาวชนและประชาชนทุกคน  ที่แสดงออกทางการเมืองตามสิทธิและเสรีภาพอันพึงมี

 

2. ขอสนับสนุนให้ใช้เวทีรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองในขณะนี้  และขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก ให้มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพื่อเร่งเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด แก้ปัญหาที่สั่งสมมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันโดยเร็วที่สุด 3. ในฐานะองค์กรที่ทำงานใกล้ชิดกับหนึ่งในผู้ถูกจับกุม เครือข่ายขอยืนยันว่านายสุรนาถ เป็นแกนนำเยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะในประเด็นเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เครือข่ายเชื่อมั่นว่านายสุรนาถไม่มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหา และแม้แต่ในอดีตก็ไม่เคยมีสัญญาณให้เห็น ตลอดจนไม่มีพฤติกรรมหลบหนีเพราะได้ประสานการเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วแต่ยังมาถูกตามจับกุมระหว่างเดินทางไปมอบตัว  อย่างไรก็ตามขอให้การดำเนินคดีของนายสุรนาถรวมถึงเพื่อนที่ถูกจับกุมเป็นไปตามหลักสากล  โปร่งใส  เปิดโอกาสให้ประกันตัวและต่อสู้ตามข้อเท็จจริง ไม่ใช่การตั้งธงกลั่นแกล้งหรือกระทำการเพื่อตอบสนองประโยชน์ในทางการเมือง  โดยใช้ประเด็นเกี่ยวกับสถาบันมาเป็นเครื่องมือ  กระทำต่อเด็ก เยาวชนและประชาชน

 


สำหรับ57รายชื่อเครือข่ายองค์กรด้านเด็กและเยาวชน  และคนทำงานภาคสังคม ที่ร่วมสนับสนุน มีดังนี้ 1. เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง (Active Youth) 2. เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน 3. เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ 4. เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ 5. มูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว 6. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล 7. มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา 8. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต 9. เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน 10. เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน 11. สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน 12. สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSi) 13. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 14. เครือข่ายบางกอกนี้...ดีจัง 15. เครือข่ายเยาวชน South Youth Ranger 16. เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม 17. Beach for life

 

18. เครือข่ายเยาวชนปกป้องสิทธิ 19. สมรมคอมปานี 20. สำนักกิจกรรมกิ่งก้านใบ 21. กลุ่มดีอีหลีอีสานบ้านเฮา 22. กลุ่มบ้านไร่อุทัยยิ้ม 23. ดีจังสุรินทร์เหลา 24. เครือข่ายพลเมืองเยาวชนติดตามสภาพชายหาด 25. ดีจังยังทีม 26. อุตรดิตถ์ปลดแอก 27. กลุ่มรักยิ้ม 28. คลองเตยดีจัง 29. กลุ่มพงลีแปสุไหงปาดี 30. กลุ่มบ้านปี่อ้อ ซอ กลอง จังหวัดสุรินทร์ 31. ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน 32. กลุ่มนิทานใบไม้ 33. ไม้ขีดไฟ 34. กลุ่มลูกมะปราง 35. กลุ่มดอกไม้ยิ้ม 36. เครือข่ายนครศรีฯดีจังฮู้ 37. เครือข่ายผู้นำคนรุ่นใหม่ภาคใต้ตอนบน 38. กลุ่มเยาวชนทุ่งใสหัวใจยิ้ม 39. กลุ่มหัวไทรรักษ์บ้านเกิด

 

40. กลุ่มเลอธรรม 41. กลุ่มควายยิ้ม 42. สมัชชาเยาวชนชาติพันธุ์ชายแดนตาก 43. กลุ่มรักษ์เขาชะเมา จังหวัดระยอง 44. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 45. สถาบันสื่อสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมการอ่าน 46. สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน 47. เครือข่าย Young Move 48. พัทลุงยิ้ม 49. มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน 50. แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ 51. สมาคมเพศวิถีศึกษา 52. มูลนิธิพัฒนาอีสาน 53. สวนนิเวศเกษตรศิลป์ 54. สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา 55. กลุ่ม SOBER THAILAND 56. มูลนิธิการศึกษาประกายแสง (องค์กรBEAM) 57. เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    46%
  • ไม่เห็นด้วย
    54%

บอกต่อ : 7