อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

ลุยราชบุรีดึงแรงงานอิสระ เข้าระบบประกันสังคม

รมว.แรงงาน สั่งลุยพื้นที่ราชบุรี เปิดตัวประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 ดึงแรงงานอิสระเข้าถึงหลักประกันชีวิตทางสังคม พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 12.48 น.


เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) โดยมีนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารมว.แรงงาน ร่วมด้วย ทั้งนี้นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มอบหมายให้ตนลงพื้นที่จ.ราชบุรี เปิดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ รุ่นที่ 3 ในส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานภาคอิสระให้เข้าถึงหลักประกันในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคมนางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า จากการสำรวจข้อมูลแรงงานภาคอิสระของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่ามีแรงงานภาคอิสระ 20.4 ล้านคนทั่วประเทศ แต่มีเพียงจำนวน 3.40 ล้านคน หรือร้อยละ 16.67 ที่เข้าถึงระบบความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 และยังมีแรงงานภาคอิสระ 17 ล้านคนที่ขาดโอกาส  ดังนั้นแนวทางสำคัญช่วยให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมได้เข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้แรงงานภาคอิสระมีหลักประกันความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง

“การจัดโครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ เป็นการสื่อสารสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม และส่งเสริมให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการคุ้มครองทางยิ่งขึ้น”นางธิวัลรัตน์ กล่าว.
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14