อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

'พี่ศรี'จี้เอาผิดผอ.โรงเรียน ไม่ลงโทษนร.เสียดสีสถาบันฯ

“ศรีสุวรรณ”จี้ รมว.ศึกษาฯเอาผิด “ผอ.รร.พรตพิทยพยัต”ปมไม่ลงโทษนักเรียนที่ล้อเลียนเสียดสีสถาบันฯ ถือเป็นการให้ท้ายเด็ก ลั่นต้องสั่งย้ายไปประจำกระทรวง ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08.37 น.


เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กทม. ได้ร่วมกันแสดงพฤติกรรมล้อเรียนเสียดสีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยถ่ายเป็นคลิปวีดีโอแล้วนำไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันของสังคมไทยสุดคณานับแล้วนั้น

พฤติการณ์และการกระทำของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตได้รับทราบปัญหาแล้ว และต่อมาได้ออกประกาศแจ้งให้สาธารณะทราบว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเชิญผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนรับทราบปัญหาและร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งทางด้านผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนได้ยอมรับผิดและได้สำนึกในการกระทำครั้งนี้แล้ว สรุปสุดท้ายได้แจ้งว่าทางโรงเรียนต้องขออภัยที่ทำให้เกิดความเสียหายและจะกำชับให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนต่อไป ซึ่งการประกาศดังกล่าวชี้ว่าเป็นการกระทำความผิดที่ไม่ร้ายแรง แค่การว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น

 แต่ทว่าพฤติการณ์และการกระทำของกลุ่มนักเรียนดังกล่าว เป็นความผิดที่ร้ายแรง ชี้ได้ชัดเจนว่าประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา ซึ่งจากการประกาศดังกล่าว มิได้บ่งชี้ว่าทางผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัตได้สั่งลงโทษนักเรียนกลุ่มดังกล่าว

ตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2548อย่างไร ซึ่งพฤติการณ์และการกระทำของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเข้าข่ายความผิดในข้อ 1(6) ของกฎกระทรวงอังกล่าวที่กำหนดห้ามกระทำการใด ๆ อันน่าจะ ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุม เพื่อกระทำการดังกล่าว ซึ่งโทษที่เหมาะสมจะต้องสั่ง “ทำทัณฑ์บน” และต้องสั่งให้ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามระเบียบของโรงเรียนเท่านั้น เพื่อมิให้กลุ่มนักเรียนดังกล่าวกล้ากระทำความผิดหรือเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่เหมาะสมต่อไป

การที่ ผอ.โรงเรียนดังกล่าวมิได้ลงโทษนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้เป็นไปตามครรลองที่กฎหมายกำหนด อาจถือได้ว่าเป็นการให้ท้ายเด็กนักเรียนก็เป็นไปได้ ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯจึงนำความดังกล่าวแจ้งร้องเรียนไปยัง รมว.ศึกษาธิการเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน ผอ.โรงเรียนพรตพิทยพยัต เพื่อเอาผิดตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป หรือสั่งย้าย ผอ.โรงเรียนดังกล่าวมาประจำที่กระทรวงฯต่อไป.

ขอบคุณเพจ ศรีสุวรรณ จรรยา


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    72%
  • ไม่เห็นด้วย
    28%

บอกต่อ : 10