อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

โฆษก ปชป. สัญจร รับฟังปัญหา จ.ปทุมธานี ลุยตั้งตัวแทนพรรค

โฆษก ปชป. สัญจร รับฟังปัญหา จ.ปทุมธานี พร้อมตั้งตัวแทนพรรค ทำหน้าที่ดูแลปัญหาประชาชนในเขตพื้นที่ เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 16.55 น.


เมื่อวันที่ 31 ต.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางไปพบประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง อดีต ส.ส. และสมาชิกพรรค ร่วมรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ที่มีปัญหาเรื่องโครงการบ้านจัดสรร เรื่องน้ำประปา เรื่องถนนเส้นทางจราจรที่บางเส้นทางใช้เวลาก่อสร้างยาวนาน และปัญหาอื่นๆ โดยนายราเมศ ได้บรรยายการเมืองการปกครองเบื้องต้น หัวข้อ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ย้ำให้เห็นระบบการปกครองและการทำงานของ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ โดยชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์บ้านเมือง ในเรื่องการชุมนุม พรรคสนับสนุนการชุมนุมที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ คือ สงบและปราศจากอาวุธ แต่จะต้องไม่ทำผิดกฎหมาย ข้อเรียกร้องในเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลาออก หรือยุบสภา และการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น อยู่ในวิสัยที่ประชาชนรับได้ แต่ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบัน และการกระทำที่มีลักษณะการก้าวล่วง จาบจ้วงสถาบันไม่มีใครรับสิ่งเหล่านี้ได้ คนไทยทุกคนจึงต้องช่วยกันเพื่อประคับประคองหลักการของบ้านเมืองให้เดินไปได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีสมาชิกพรรคได้ร่วมกันเลือกตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดประจำเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดปทุมธานี เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมายพรรคการเมือง และทำหน้าที่ในการดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว  โดยที่ประชุมได้เลือก นายถนอม โซ่พลงาม เป็นตัวแทนพรรคประจำจังหวัดประจำเขตเลือกตั้งที่ 5

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 9