อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

"มท.2"ลงเรือตรวจเยี่ยมชาวสุราษฎ์ถูกน้ำท่วมขังใน4อำเภอ

“นิพนธ์” ช่วยชาวสุราษฎร์ฯ หลังน้ำยังท่วมขังใน 4 อำเภอ พร้อมสั่งการปภ.แก้ไขสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากท่วมจ.ปราจีนบุรี อย่างเร่งด่วน อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น.

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นายนิพนธ์ บุญญามณีรมช.มหาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และการเตรียมการป้องกันอุทกภัย วาตภัย ดินถล่มปี 2564 ในพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีรองผวจ.สุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสา อาสาสมัครกู้ภัย เข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ที่สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่ประชาชนในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  พร้อมกำชับทางจังหวัดให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน การแจ้งเตือนให้กับประชาชนในระดับชุมชน หมู่บ้านถึงแนวทางการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

พร้อมตรวจสอบและตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือ กำลังพล หน่วยเสริม ในการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งหน่วยสนับสนุนในพื้นที่ เช่น ส่วนราชการ มูลนิธิ อปพร. จิตอาสา และภาคเอกชนอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย  เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการเยียวยา ช่วยเหลือประชนและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคได้ทันทีจากนั้น นายนิพนธ์ พร้อมคณะ ได้ลงเรือตรวจเยี่ยมสถานการณ์และเยี่ยมประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่มีน้ำท่วมขังเพื่อเป็นการให้กำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่อำเภอพุนพินและอำเภอเคียนซา ได้แก่ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน และบ้านแหลมไผ่ หมู่ที่ ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่จ.สุราษฎร์ธานี ยังคงมีน้ําท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เคียนซา อ.บ้านนาสาร  อ.พุนพิน และอ.บ้านนาเดิม  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 1,396 ครัวเรือน 4,721 คน  มีผู้เสียชีวิต 3 ราย (หญิง 1 ราย ชาย 2 ราย) สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำลดลงบ้างแล้ว คาดว่าหากฝนไม่ตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 1-2 วันนี้

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ ยังได้สั่งการไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)ได้เป็นหน่วยประสานงานเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณอุโมงค์บนถนนทางหลวงหมายเลข 304 ในเขตพื้นที่ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งขณะนี้ได้มีการปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและลงเรียบร้อย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ปภ. นำยานพาหนะ เรือท้องแบนติดตั้งเครื่องยนต์ ถุงยังชีพ ออกช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้ว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 14