อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

"ชวน"สั่งบรรจุร่างแก้ไขรธน. 7 ฉบับเข้าที่ประชุมรัฐสภา17พ.ย.นี้

"ชวน"สั่งบรรจุ ร่างแก้ไขรธน. 7 ฉบับ เข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภา วันที่ 17 พ.ย.นี้ ด้าน "ประธานวิปรัฐบาล" เผยโหวต ต้องจบวันที่ 18 พ.ย. อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.12 น.

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 6 ฉบับ และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับไอลอว์ ที่จะเข้าสู่การประชุมร่วมรัฐสภาในเดือนพ.ย.นี้ ว่า หลังจากหารือทุกฝ่ายแล้ว จะประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ข้อยุติว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ มีผู้แจ้งว่า ไม่ได้มีการลงชื่อแก้ไข 400 กว่าคน แต่เนื่องจากมีผู้ลงชื่อในร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นแสนคน ดังนั้นไม่มีปัญหาอะไร จึงจะนำเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระได้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.เป็นต้นไป แต่ตามข้อบังคับการประชุมต้องแจ้งวาระให้ที่ประชุมทราบล่วงหน้า 3 วัน ดังนั้นจึงเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่วันที่ 14-16 พ.ย.นี้ ทำให้จะเริ่มประชุมได้ในวันที่ 17 พ.ย.จึงนัดประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ เข้าบรรจุวาระเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่วนอีก 6 ฉบับ ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่...)พ.ศ. ... ก่อนรับหลักการ รัฐสภา พิจารณาเสร็จแล้ว ก็ส่งมาให้ตนแล้ว จะบรรจุเข้าสู่ในระเบียบวาระเรื่องที่กมธ.เสร็จแล้ว และจะพิจารณาในวันที่ 17 พ.ย.เช่นเดียวกัน โดยเมื่อพิจารณาร่างแก้ไข 6 ฉบับเสร็จแล้ว จึงจะนำร่างไอลอว์เข้าพิจารณาต่อ มีการหารือว่า การพิจารณาวันที่ 17 พ.ย.นี้ วันเดียวจะพอหรือไม่ เพราะการลงมติต้องใช้เวลา 4 ชั่วโมง ถ้าไม่ทันจะพิจารณาต่อในวันที่ 18 พ.ย.ต่อ

ด้านนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวาระ 2-3 ว่าจะใช้เวลา 30 วันหรือ 45 วัน ซึ่งจะต้องไปคุยในรายละเอียด ส่วนการโหวตตอนนี้มี 7 ฉบับ เวลาอาจจะต้องเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นทุกอย่างน่าจะจบในวันที่ 17 พ.ย. แต่ถ้าไม่จบก็ต้องต่อในวันที่ 18 พ.ย. ดังนั้นก็ต้องขอความกรุณาจากสมาชิกรัฐสภาว่าถ้าไม่จบวันที่ 17 พ.ย. ก็ขอให้ต่อวันที่ 18 พ.ย. จะได้หยุดพ่วงยาวตามที่รัฐบาลได้หยุดชดเชย แต่อย่างไรก็ต้องเสร็จในวันที่ 18 พ.ย.นี้.
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    14%
  • ไม่เห็นด้วย
    86%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 19