อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563

'ซูเปอร์โพล'เผยปชช.กังวลฝรั่ง หนุนหลังม็อบ-ไอลอว์ 

"ซูเปอร์โพล" เผยปชช.กังวลฝรั่ง หนุนหลังม็อบ-ไอลอว์ แก้รธน. จี้ทุกจังหวัดรณรงค์ทำกิจกรรมปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน อาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.10 น.


เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,824 ตัวอย่าง เรื่องฝรั่ง ท่อน้ำเลี้ยง ไอลอว์ ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ย.63 โดยเมื่อถามถึงการรับรู้ข่าว นายจอร์จ โซรอส โจมตีค่าเงินบาท เกิดวิกฤติเศรษฐกิจไทย และเข้าครอบครองผลประโยชน์ชาติของประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.2 ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยทราบข่าว ในขณะที่ ร้อยละ 29.8 เคยได้ยิน เคยทราบ

เมื่อถามถึง ความเชื่อและความเห็นเกี่ยวกับ ฝรั่ง หนุนหลังม็อบและไอลอว์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 97.3 ระบุรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เอาข้อมูลความจริง แสดงเส้นทางการเงินจาก ฝรั่ง ถึง ไอลอว์ และเครือข่ายให้คนทั้งประเทศรู้ รองลงมาคือ ร้อยละ 94.8 เชื่อว่ามีขบวนการชักศึกเข้าบ้าน เคลื่อนไหวปั่นกระแส ทำคนไทยแตกแยก ในขณะที่ ร้อยละ 94.7 ระบุ ไม่สบายใจต่อข่าว ไอลอว์ รับเงินจาก ฝรั่ง เคลื่อนไหวแก้รัฐธรรมนูญแตะต้องสถาบันหลักของชาติ ส่วนร้อยละ 93.5 ระบุ กลุ่มทุนฝรั่ง จ้องจะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ชาติ หลังคนไทยแตกแยกและสูญเสีย และร้อยละ 91.5 ระบุ เชื่อว่ามี กลุ่มทุนฝรั่ง สนับสนุนไอลอว์ แก้รัฐธรรมนูญ แตะต้องสถาบันหลักของชาติ

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.3 ระบุ ทุกจังหวัดควรรณรงค์ทำกิจกรรมต่อเนื่องชูประเด็น รู้ รัก สามัคคี ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปกป้องสถาบันหลักของชาติ รองลงมาคือ ร้อยละ 97.3 ระบุ เอาผิดตามกฎหมาย จัดการขบวนการรับเงิน ฝรั่ง ปลุกปั่นคนไทยแตกแยก ร้อยละ 96.5 ระบุ กังวล รัฐบาลปล่อยปละละเลยความแตกแยกของคนในชาติกระจายไปพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศจนยากจะควบคุม ในขณะที่ ร้อยละ 96.1 ระบุ รัฐบาลและหน่วยงานรัฐควรใส่ใจตอบสนองความต้องการที่ดีของกลุ่มย่อย ๆ ในม็อบอย่างเร่งด่วน และร้อยละ 93.0 ระบุ สื่อมวลชนควรช่วยกันเสริมสร้างความสงบสุขในบ้านเมือง.
 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    91%
  • ไม่เห็นด้วย
    9%

บอกต่อ : 518