อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

เตือนร้านอาหาร เร่งอบรมก่อน 16 ธ.ค.ก่อนโดนปรับ5หมื่นบาท

กรมอนามัย เร่ง 'ผู้ประกอบการร้านอาหาร อบรมสุขลักษณะก่อน 16 ธ.ค.นี้ เพิกเฉยอาจผิดก.ม. ต้องโทษปรับ 5 หมื่นบาท  พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.04 น.

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 กำหนดให้ต้องมีการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิ ของประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร รวมถึงสุขภาพผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหารด้วย ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก โดยตั้งเป้าว่าภายในปี 2563 ต้องอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารให้ได้ 500,000 แห่ง
 
แต่ล่าสุดมีการอบรมยังไม่ได้ตามเป้า ทางกรมฯ จึงต้องเร่งดำเนินการให้ได้ตามเป้า ซึ่งต้องขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารสมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาสถานประกอบการให้มีมาตรฐานตามประกาศดังกล่าว และเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ป้องกันการระบาดของโรคได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งหากรวมถึงผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารต้องรอบรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารด้วย เพราะหากไม่เข้ารับการอบรมในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ อาจมีความผิดได้ตามมาตรา 68 ฝ่าฝืนกฎกระทรวงมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท
 
ทั้งนี้ ในวันที่ 4 ธ.ค. จะมีการเชิญชมรม สมาคมที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารมาหารือเพื่อหาช่องทางการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารให้มีมาตรฐานตามที่กฎกระทรวงกำหนด รวมถึงการเพิ่มจำนวนหน่วยงานฝึกอบรมด้วย ดังนั้น หน่วยงานที่ต้องการเป็นหน่วยงานจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร สามารถติดต่อได้ที่สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ส่วนผู้ประกอบกิจการหรือผู้สัมผัสจำหน่ายอาหารใดที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมสามารถแสดงความจำนงได้ที่ สำนักงานเขต จังหวัด ราชการส่วนท้องถิ่น หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2590 4178 หรือ https://foodsan.anamai.moph.go.th
 
สำหรับกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ว่าด้วยการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้คุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคและพิทักษ์สิทธิของประชาชนในการรับบริการด้านอาหาร รวมถึงสุขภาพผู้ปรุง ผู้สัมผัสอาหารด้วย ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมีหรือโลหะหนัก โดยสาระสำคัญกำหนดในเรื่องการควบคุมสุขลักษณะสถานที่ขาย ต้องดูแลให้ถูกต้องตั้งแต่จุดเตรียมอาหาร แสงสว่าง ที่ล้างมือ ห้องน้ำ ที่กำจัดขยะและน้ำเสีย วัตถุดิบต้องมี ความสด มีการจัดเก็บอย่างดี น้ำดื่มหรือน้ำที่เอามาใช้ทำอาหารก็ต้องสะอาด ส่วนน้ำแข็งที่ใช้กิน ห้ามเอาหมู เอาผัก หรือเอาน้ำอัดลมลงไปแช่ จาน ชาม ช้อนส้อม ต้องสะอาดและมีการฆ่าเชื้อหลังทำความสะอาดด้วย
 
นอกจากนี้ ยังห้ามใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุงอาหารบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ห้ามใช้เมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอลเป็นเชื้อเพลิงในการทำ ประกอบ ปรุง หรืออุ่นอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการและอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับป้องกันอัคคีภัยจากการใช้เชื้อเพลิงทำ ประกอบ ปรุง การเก็บรักษา ตลอดจนการจำหน่ายอาหาร น้ำใช้ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น