อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

โพลชี้คนไทย 98.3% ใช้พลังบวกโซเชียล ช่วยคนในชาติรักกัน

ซูเปอร์โพล เผย คนไทย 98.3% ใช้พลังบวกโซเชียล ช่วยคนในชาติรักกัน มีบ้างใช้เคลื่อนไหวทางการเมือง อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.25 น.

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง พลังบวก โซเชียลมีเดีย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 2,483 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 - 28 พ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 87.2 ใช้โซเชียลเพื่อความบันเทิง ร้อยละ 81.2 ใช้เพื่อติดตามข่าวสาร ร้อยละ 79.6 ใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร ทำมาหากิน ธุรกิจ การค้า และร้อยละ 76.2 ใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร ด้านการศึกษา ทำวิจัย ทำการบ้าน เรียนรู้เพิ่มเติม

เมื่อถามถึงโซเชียลต่างชาติที่ต้องการให้มาช่วยทำโครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) ในประเทศไทยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสงบสุขของคนในชาติ พบว่า ร้อยละ 44.4 ระบุต้องการให้เฟซบุ๊กช่วย ร้อยละ 39.7 ต้องการให้ ยูทูบช่วย ร้อยละ 36.2 ต้องการให้ทวิตเตอร์ช่วย ร้อยละ 36.1 ต้องการให้ไลน์ช่วย ร้อยละ 36.1 เช่นกัน ต้องการให้ Tik Tok ช่วย และร้อยละ 35.4 ต้องการให้อินสตาแกรมช่วย

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.3 ต้องการเห็นพลังบวกของโซเชียลต่างชาติ ทำให้คนไทยรักกันมากกว่าตกเป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยกของคนในชาติ นอกจากนี้ ร้อยละ 90.6 ระบุ ม็อบ มีกลุ่มย่อยกลุ่มต่างๆ ที่มีความต้องการหลากหลาย ต่างกัน เช่น ม็อบที่จ้องทำลายสถาบันหลักของชาติ ม็อบที่ต้องการให้ รัฐแก้ปัญหาหลากหลาย เช่น ปฏิรูปการศึกษา ความเสมอภาค ความทุกข์ของชุมชนหนาแน่น ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ความต้องการสิทธิเท่าเทียมในกลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ฯลฯ ในขณะที่ร้อยละ 9.4 ระบุ ม็อบมีความต้องการเหมือนกันหมด

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเคลื่อนไหวทางการเมือง แต่ใช้เป็นพลังบวก โซเชียลเป็นหนึ่งในสิ่งดี ๆ ที่กลุ่มโซเชียลมีเดียต่างชาติทำได้ถ้าจะทำให้คนในสังคมประเทศเล็ก ๆ แต่งดงามสักหนึ่งประเทศในโลกเกิดความรักความสามัคคีกัน เปลี่ยนจากความขัดแย้งที่กำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤติกลายเป็นสงบสุขด้วยสันติวิธี ภายใต้ “ยุทธการสูญเสียเป็นศูนย์” เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ด้วยพลังบวกโซเชียลมีเดีย โดยฝ่ายอำนาจรัฐ และฝ่ายที่ไม่มีอำนาจรัฐ สามารถร่วมกันเลือกใช้ทางที่เป็นไปได้ทำให้ ม็อบสามารถแยกย้ายกลับบ้านได้ด้วยความสงบไม่สูญเสียได้แก่ 1. ตอบสนองความต้องการของม็อบทุกประการ ที่แบ่งปันความสนใจผลประโยชน์ส่วนรวมหาจุดพอดีและตอบสนองทุกความต้องการของม็อบ 2. เลือกตอบสนองบางข้อของม็อบ ที่ม็อบจะแยกย้ายกลับบ้านได้เพราะความต้องการของแต่ละกลุ่มย่อยได้รับการตอบสนอง และทางเลือกที่ 3. คือ เงียบ ไม่ตอบสนอง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น