อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

เปิดอัตราเงินรางวัลแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ.

กกต.โชว์อัตราเงินรางวัลแจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง อบจ. ขั้นต่ำ 5 หมื่น หากศาลอุทธรณ์สั่งให้ใบดำ ผู้แจ้งเบาะแสรับสูงสุด 1 ล้าน อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 11.49 น.

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เปิดเผยข้อมูลว่าเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยได้ดำเนินการเปิดแอพพลิเคชั่น “ตาสับปะรด” เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุการทุจริตเลือกตั้งเพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีส่วนร่วมในการรายงานสถานการณ์ เมื่อพบเห็นการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยประชาชนสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นตาสับปะรด และแจ้งเหตุได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-8860, 0-2141-8579 และ 0-2141-8859 ได้จนถึงวันที่ 20 ธ.ค. โดยผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ที่จะได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นเบาะแสที่มีสาระสำคัญที่จะนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำความผิด ไม่เป็นเบาะแสที่ปรากฏเป็นการทั่วไป และผู้แจ้งเบาะแสได้ใช้ความพยายามหรือมีความเสี่ยงในการแสวงหาเบาะแส โดยสามารถแจ้งเบาะแสเป็นหนังสือ ลงชื่อผู้แจ้ง และบอกความประสงค์ขอรับรางวัล หรือแจ้งเบาะแสได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กกต. หรือสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดที่เกิดเหตุ   และเก็บสำเนาเอกสารการแจ้งเบาะแสไว้เพื่อมาขอรับรางวัล โดยสำนักงาน กกต. จะปกปิดเป็นความลับและจะไม่ระบุชื่อผู้รับเงินรางวัล

ทั้งนี้สำหรับอัตราเงินรางวัลกรณี กกต. มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ส่วน  กรณี กกต. สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท กรณี ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และกรณี ศาลอุทธรณ์สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ) หรือสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) นายก อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ส.อบจ. เงินรางวัลขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น