อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

"กมธ.ประชามติฯ"ยึดไทม์ไลน์เดิมเสร็จม.ค.คู่ขนาน"กมธ.แก้รธน."

"กมธ.ประชามติฯ"ยึดไทม์ไลน์เดิมเสร็จม.ค.นี้คู่ขนาน "กมธ.แก้รธน." พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 11.27 น.

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. เวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ รัฐสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาว่า กมธ.ยังคงเป้าหมายเดิม ที่จะพิจารณาปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ม.ค.นี้ แต่ยังมีผู้แปรญัตติเสนอปรับแก้มามากพอสมควร หากจำเป็นต้องเลื่อน หรือขอขยายเวลา ก็จะดำเนินการให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด อีกทั้งก็จะต้องติดตามการประชุมของกมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา เพื่อพิจารณาไทม์ไลน์ให้คู่ขนานใกล้เคียงกันมากที่สุด เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน มาตรา 256 จะต้องมีการดำเนินการออกเสียงประชามติด้วย

เมื่อถามถึง รายละเอียดที่ ส.ส. และ ส.ว. เสนอให้มีการแก้ไขร่างกฎหมายประชามตินั้น นายสุรชัย กล่าวว่า ส่วนใหญ่ขอให้มีการออกเสียงประชามติล่วงหน้า และการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ซึ่ง กมธ.ได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ถึงข้อดี และปัญหา ทั้งการออกเสียงประชามติล่วงหน้า ที่คล้ายกับการเลือกตั้งล่วงหน้า และการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ที่คล้ายกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่แตกต่างกันในรายละเอียด เพื่อให้ กมธ.สามารถพิจารณาได้อย่างรัดกุมมากขึ้น

นายสุรชัย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาถึงรูปแบบการออกเสียงประชามติแบบใช้บัตร โดย กมธ.เห็นว่า ควรมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาทดแทน ซึ่งการเขียนกฎหมายมันไม่ยาก แต่เราต้องมองถึงผู้ปฏิบัติเขาด้วย ว่าถ้าเราออกติกาไปแล้ว ความพร้อมทั้งเรื่องงบประมาณ กำลังคน อุปกรณ์ และระบบโปรแกรมสามารถมีความรองรับได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งกมธ.ฯ ได้สอบถามความพร้อมของ กกต.แล้ว พบว่ายังมีข้อจำกัดของระบบ จึงมีความเป็นไปได้ที่กมธ.ฯ จะปรับแก้ไข เพื่อรองรับสภาพการณ์ในอนาคตไว้ด้วย ส่วนประเด็นต่าง ๆ ที่มีการแปรญัตติ และยังไม่ได้ข้อสรุป น่าจะมีการลงมติในช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้ แต่ในระหว่างการพิจารณา ประเด็นใดที่สามารถลงมติได้ ก็จะดำเนินการเรื่อยไป และมั่นใจว่า จะสามารถเสนอเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ในที่ประชุมใหญ่รัฐสภาได้ ภายในเดือน ก.พ.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุม กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถือเป็นการประชุมนัดแรก หลังหยุดเทศกาลปีใหม่ และต้องงดการประชุมไปเมื่อสัปดาห์ก่อน เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรสโควิด-19 โดยการประชุมเป็นไปอย่างเข้มงวด อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดก่อนเข้าร่วมประชุม รวมถึงเปลี่ยนภาชนะชุดอาหารว่าง และเครื่องดื่ม จากพลาสติก เป็นชาม-แก้วกระดาษ ชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง นอกจากนี้จะอนุญาตให้เฉพาะบุคคลที่เป็น กมธ.เท่านั้น ที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยงดให้ที่ปรึกษาจากบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุม เพื่อลดความแออัดภายในห้องประชุมด้วย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น