อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

นายกฯตั้งกก.สอบบ่อนพนัน ลักลอบเข้าเมืองแพร่โควิด

'บิ๊กตู่' เซ็นตั้งคกก. ตรวจสอบบ่อนพนัน-ลักลอบเข้าเมือง สาเหตุทำโควิดแพร่ระบาดระลอกใหม่ สั่งรวบรวมข้อมูลก่อนรายงานลับถึงมือนายกฯ ทุก 30 วัน พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 23.00 น.


เมื่อวันที่ 14 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 8 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใจความระบุว่า ตามที่ปรากฏว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ แบบกลุ่มก้อนขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือน ธ.ค. พ.ศ.2563 เป็นต้นมา หลังจากที่สามารถควบคุมโรคได้นานหลายเดือน ผลการสอบสวนโรคเชื่อว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคลที่คลุกคลีกับผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ ไม่ว่าเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งปกติแล้วหากเป็นการเดินทางเข้ามาโดยชอบด้วยกฎหมายก็จะได้รับการตรวจคัดกรองและจัดให้มีการกักกันตัวไว้ระยะหนึ่งตามมาตรการทางสาธารณสุข 

แต่ปรากฏว่าในระยะหลังมีผู้เดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนด้านต่างๆ โดยผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมาก และบางครั้งมีการเอื้ออำนวยช่วยเหลือ ทำเป็นขบวนการระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ นายจ้าง นายหน้าจัดหาแรงงาน ผู้ประกอบการขนส่ง และบุคคลอื่นๆ ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ จึงนับเป็นสาเหตุประการหนึ่งของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และกระทบความรู้สึกของประชาชนที่เต็มใจร่วมมือกับรัฐปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งที่เกิดจากการไม่รับผิดชอบ การทำผิดกฎหมาย หรือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวของคนเพียงบางกลุ่มที่ไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยรวม 

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีการเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย นายภักดี โพธิศิริ อดีตกรรมการ ป.ป.ช. เป็น ประธานกรรมการ และมีกรรมการอีก 14 คน โดยให้คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวมีอำนาจตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และการเคลื่อนย้ายเดินทางจนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรียังลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 9/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนัน เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใจความระบุว่า ตามที่ปรากฏว่าโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่แบบกลุ่มก้อนขึ้นในหลายพื้นที่ ซึ่งผลการสอบสวนโรคเชื่อว่าเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดครั้งนี้ประการหนึ่งเกิดจากการติดต่อสัมผัสระหว่างบุคคลที่เข้าชุมนุมมั่วสุมกันในแหล่งเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่เล่นการพนัน ซึ่งมีผู้เดินทางไปยังบ่อนการพนันขนาดเล็กหรือใหญ่ตามพื้นที่ต่างๆ ประกอบกับการเล่นการพนันมักลักลอบกระทำในสถานที่ปกปิดซ่อนเร้น อีกทั้งผู้เล่นการพนันหรือผู้ทำงานในสถานที่นั้นมักปกปิดข้อมูลหรือปิดบังอาการเจ็บป่วยของตน ทำให้การสอบสวนและควบคุมโรคล่าช้าจนเพิ่มความเสี่ยงเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ระบาดจากสถานที่เล่นการพนันไปในวงกว้าง 

นายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำความผิดกรณีสถานที่เล่นการพนันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย นายชาญเชาวน์ ไชยนุกิจ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน และกรรมการอีก 9 คน ทั้งนี้คณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าวจะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานลับให้นายกฯ พิจารณาสั่งการทุก 30 วัน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น