อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

พระราชทานเครื่องราชฯ31,268ราย 'วราวุธ-ศักดิ์สยาม-ธรรมนัส'นำ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. รวมทั้งสิ้น 31,268 ราย ศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 17.20 น.


เมื่อวันที่ 22 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 31,268 ราย ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จำนวน 30,042 ราย และชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับบุคคลบางประเภท จำนวน 1,226 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้ ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563

รัฐมนตรี
-มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
1.นายวราวุธ ศิลปอาชา

-มหาวชิรมงกุฎ
1.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
2.นายอิทธิพล คุณปลื้ม

-ประถมาภรณ์ช้างเผือก
1.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
2.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ

-ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
1.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
2.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
3.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์
4.นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

อดีตรัฐมนตรี
-มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
1.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
2.นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
3.นายอุตตม สาวนายน

-มหาวชิรมงกุฎ
1.นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
2.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

-ประถมาภรณ์ช้างเผือก
1.นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล
2.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
3.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์อ่านรายละเอียดฉบับเต็มที่นี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    7%
  • ไม่เห็นด้วย
    93%

ความคิดเห็น