อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564

สส.ก้าวไกล บุก สธ.จี้เปิดเอกสารสัญญา 3 ฝ่ายจัดหาวัคซีนกันโควิด

วิโรจน์ บุก สธ. ยื่นหนังสือถึง เกียรติภูมิ” จี้เปิดเอกสารสัญญา 3 ฝ่ายจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 “รัฐบาล-สยามไบโอไซเอนซ์ฯ –แอสตราเซเนกา” ลั่นต้องการความโปร่งใสปชช.สบายใจ จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 11.47 น.


เมื่อวันที่ 25 ม.ค. เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายวิโรจน์ ลักขณาอดิสร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เดินทางมายื่นหนังสือต่อ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขผูกพันระหว่างรัฐบาล กับแอสตราเชเนกา และบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ เกี่ยวกับการจัดหาและจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดย นพ.เกียรติภูมิ เป็นผู้รับมอบหนังสือด้วยตัวเอง พร้อมกล่าวสั้นๆ ว่า ตนขอไปดูรายละเอียดตามข้อเรียกต้องดังกล่าวก่อน
 
นายวิโรจน์ กล่าวว่า ตนขอเรียกร้องให้มีการเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาจองซื้อวัคซีนจากแอสตราเซเนกา ซึ่งที่ผ่านมามีคนแย้งว่าเรื่องของสัญญาเอกชนจะให้ไม่ได้ ตนไม่เชื่อว่าสัญญาทั้งฉบับนั้นจะเป็นเงื่อนไขทางการค้าทั้งหมดตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ท่านก็ปิดเฉพาะเงื่อนไขทางการค้า เอาเทปมาปิดแล้วถ่ายสำเนาให้ตนก็ได้ ยิ่งถ้าบอกว่าเป็นสัญญาระหว่างเอกชน แล้วรัฐเข้าไปยุ่งได้อย่างไร จริงๆ อย่าเรียกว่าเป็นเรื่องที่ตนติดใจอะไร แต่เรียกว่าอยากให้โปร่งใส ให้สาธารณะรับรู้อย่างกว้างขวางมากกว่า เพราะเป็นข้อผูกพัน และมีผลกระทบกับประชาชน และเป็นเงินภาษีของประชาชน ดังนั้น ประเด็นที่เราต้องการคือเรื่องรายละเอียดข้อตกลงต่างๆ ระหว่างรัฐบาล สยามไบโอไซเอนซ์ และแอสตราเซเนกา ไม่ว่าใครจะทำกับใคร วันนี้ยังไม่รู้เลยว่ารูปแบบการทำสัญญานั้นเป็นอย่างไร รวมถึงงบประมาณสนับสนุนให้สยามใบโอไซเอนซ์ ทั้งหมด รวมถึงงบประมารในการจองวัคซีนกว่า 6 พันล้านบาทนั้นเป็นงบบริหารจัดการกว่า 2 พันกว่าล้านบาท ซึ่งสูงกว่า 1 ใน 3 ของงบดังกล่าว จึงอยากรู้ว่าเราไปทำอะไรบ้าง ไม่ใช่ตอบลอยๆ ว่าบริหารจัดการ
 


“นอกจากนี้ก็ยังอยากรู้หลักเกณฑ์ที่บอกว่าแอสตราเซเนกาเป็นผู้เลือกสยามไบโอไซเอนซ์ เองด้วยว่า เป็นอย่างไร ถ้าหลักเกณฑ์การคัดเลือกชัด และผลการคัดเลือกชัดเจนก็จะได้สบายใจ อยากให้ชี้แจงรายละเอียด ผมไม่ได้ตั้งธงว่าต้องติติงอะไรล่วงหน้า เพียงแต่เราคุยบนพื้นฐานความคลุมเครือ เราปล่อยให้ประชาชนเราโต้เถียงกันภายใต้ความคลุมเครือ แต่ถ้าเราเปิดสัญญา เห็นลายลักษณ์อักษร ประชาชนที่สบายใจก็จะได้สบายใจบนข้อเท็จจริง ส่วนประชาชนที่ยังลังเลก็จะหันกลับมาสบายใจเพราะข้อเท็จจริงมาปรากฏ แล้วสิ่งไหนที่โต้เถียงกันอยู่ก็จะได้โต้เถียงกันบนลายลักษณ์อักษร รัฐบาลก็ได้ชี้แจงเจาะจงในลายลักษณ์อักษร ไม่อย่างนั้นเราจะโต้กันบนความรู้สึก ความเชื่อ ซึ่งเป็นการทำให้สังคมเกิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็น” นายวิโรจน์ กล่าว และว่าจากนี้จะไปยื่นหนังสือดังกล่าวถึงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย
 
 ทั้งนี้ จากหนังสือขอข้อมูลของรายวิโรจน์ ประกอบด้วย 1.หนังสือแสดงเจตจำนงหรือบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และบริษัทแอสตราเซเนกา 2. สัญญาระหว่างรัฐบาลกับแอสตร้าเซเนก้า ที่ระบุเงื่อนไขการจัดซื้อ เงื่อนไขการส่งมอบ เงื่อนไขราคา และเงื่อนไขผูกพันต่างๆ 3. สัญญาระหว่างรัฐบาลกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ที่ระบุเงื่อนไขการจัดซื้อ เงื่อนไขการส่งมอบ เงื่อนไขราคาและเงื่อนไขผูกพันต่างๆ 4. สัญญาระหว่างแอสตร้าเซเนก้ากับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ที่มีผลกระทบต่อรัฐ งบประมาณ หรือประชาชน เช่น ราคาเปรียบเทียบระหว่างราคาที่บริษัทสยามไบโอไซน์จะขายให้กับรัฐบาลไทยเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทสยามไบโอไซนเอนซ์วางแผนจะขายให้กับประเทศอื่น
 


5. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและผลการคัดเลือกการสนับสนุนสยามไบโอไซเอนซ์ของรัฐบาล 6. ข้อมูลจำนวนเงินสนับสนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ พร้อมรายละเอียดรายการการสนับสนุนว่าสนับสนุนรายการใด เป็นจำนวนเท่าใด 7. เดิมทราบว่ารัฐบาลไทยสนับสนุนบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำนวน 600 ล้านบาท ต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น 1,449 ล้านบาท จึงขอทราบเหตุผลและรายละเอียดรายการสนับสนุนเพิ่มเติมและ 8. งบประมาณ 6,449 ล้านบาท จากงบกลางในการจองวัคซีนจากแอสตราเซเนกา มีวงเงินสำหรับการบริหารจัดการวัคซีนจำนวน 2,084 ล้านบาท อยากทราบรายละเอียดของการบริหารจัดการว่ามีรายการอะไรบ้าง อย่างไร.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    54%
  • ไม่เห็นด้วย
    46%

ความคิดเห็น