อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

พม.ร่วมถกแก้ปัญหาคนเปราะบางทางสังคม

พม.ร่วมถกแก้ปัญหาคนเปราะบางทางสังคม ทั้งฟื้นฟูน้ำท่วม พัฒนาผู้ประสบภัย ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และช่วยเหลือเด็ก-ผู้สูงอายุ-คนพิการ จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 16.13 น.


เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ห้องประชุม 1 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เขตพระราชทานเขาดินวนา เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผอ.สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มอบหมายให้นายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษก พอช.เข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลแก่ น.ส.อังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมกับนายศราวุธ มูลโพธิ์ ผอ.กองตรวจราชการ สำนักงานปลัด พม.ในการประชุมร่วมกับ ศอญ.โดยมี พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีส่วนราชการอื่นเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรณีสรุปผลการดำเนินงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ปี 63

นายสยาม กล่าวว่า สำหรับกระทรวง พม.มีการหารือในประเด็น 1.การช่วยเหลือฟื้นฟู กรณีน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งทาง พม.ชี้แจงประเด็นการเตรียมความพร้อมการบรรเทาทุกข์ (ขณะเกิดภัย) การฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบภัย (หลังเกิดภัย) แผนฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบภัย การช่วยเหลือครอบครัว/ผู้เสียชีวิต เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ พักชำระหนี้ผู้สูงอายุ/คนพิการ การฟื้นฟูวิถีชุมชนและสภาพแวดล้อมของผู้ประสบภัย 2.เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้วเรื่อง บ้านมั่นคง ให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ถูกให้ออกเนื่องจากค้างค่าเช่า ทาง พม.ชี้แจงประเด็นกรณีให้ออกเพราะไม่จ่ายค่าเช่า มีที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว เขตสายไหม เป็นกรณีผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าและมีบุคคลอื่นมามั่วสุมอยู่เป็นประจำ ส่งเสียงดังเวลากลางคืน ชุมชนจึงมีมติให้บุคคลนั้นออกไปจากบ้านดังกล่าว.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น