อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ป.ป.ช. เปิดรับ ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-ภัยแล้ง เข้าทำงาน

สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครผู้ได้รับผลกระทบโควิด-ภัยแล้ง เข้าเป็นพนักงานจ้างเหมา 91 อัตรา ทำงาน 3 เดือน พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 12.20 น.

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้ง ในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 91 อัตรา ในอัตราเดือนละ 11,400 บาท มีระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (มี.ค. – พ.ค. 2564) โดยปฏิบัติงานที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ต่ำกว่านี้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.- 5 ก.พ. 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และหนังสือรับรอง พร้อมเอกสารที่ใช้ในการสมัครมายื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช.ในวัน และเวลาประเมินความสามารถ โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมในวันที่ 8 ก.พ. ทาง WWW.NACC.GO.TH ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2528-4800 ต่อ 1807.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น