อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

"จุรินทร์"ปล่อยขบวนรถโมบายปันสุข ช่วยกลุ่มเปราะบาง 28 จว.

“จุรินทร์” นำปล่อยขบวนรถโมบาย “ปันสุข สู่ชุมชน” ตระเวนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 28 จว.พื้นที่สีแดงรับผลกระทบโรคโควิด พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.10 น.


เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ที่บริเวณลานหน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เป็นประธาน เปิดงานโครงการ “พม. Mobile ปันสุข สู่ชุมชน”  พร้อมปล่อยขบวนรถโมบายปันสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโควิด-19 ในพื้นที่ 28 จังหวัดควบคุมสูงสุดโดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า ตู้ปันสุขของกระทรวง พม. จะกระจายไปสู่ชุมชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและใน 28 จังหวัด ที่อยู่ในข่ายมีการแพร่ระบาดของโควิดในระดับที่ต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งกระทรวง พม.ก็มีส่วนที่จะเข้าไปช่วยคลี่คลายปัญหาในชุมชนที่มีการสำรวจว่าเป็นชุมชนอาจจะมีปัญหาการเข้าถึงเครื่องอุปโภคบริโภค จึงจัดให้มีรถโมบายปันสุข เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคไปให้ถึงชุมชนเหล่านั้น โดยมีเป้าหมายชัดเจนว่าในแต่ละจังหวัดมีที่ไหนบ้าง เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับผู้ที่อยู่ในชุมชนนั้นๆ โดยสิ่งของทั้งหมดได้จากการรับบริจาคโดยกระทรวง พม.เป็นแม่งาน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ จะประเมินอีกครั้งหนึ่งถ้ายังมีความจำเป็นก็จะดำเนินการต่อ อย่างไรก็ตาม หวังว่าอย่างน้อยจะเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วยดูแลประชาชน ทั้งในกลุ่มของครอบครัวยากจน ครอบครัวเปราะบาง ครอบครัวเกษตรที่ไร้ที่ทำกิน


 
นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า  สำหรับเรื่องการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่กระทรวง พม. เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ต้องเข้าไปดูว่ามีการปรับอย่างไรหรือไม่ ส่วนในเรื่องของการจ่ายเงินกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการ ต้องมาพูดคุยกันทั้งหมดว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยนายกสั่งการแล้วว่าให้หน่วยไหนบ้างไปพูดคุยปรับแก้อย่างไร และในรถจะต้องมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆด้วย รวมถึงต้องมีนักสังคมสงเคราะห์ในรถไปด้วย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำสภาพปัญหาต่างๆ โดยจะเริ่มต้นจากหมู่บ้านชุมชนที่ได้มีการไปสำรวจเบื้องต้นแล้วว่าเป็นชุมชนที่จำเป็นอย่างยิ่ง และถ้ามีผู้บริจาคมากขึ้นก็จะกระจายไปยังจุดอื่นเพิ่มเติมต่อไป.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น