อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

ศาลปกครองกลางชี้ทส.มีคำสั่งให้ "วิฑูรย์ ชลายนนาวิน"ชอบแล้ว 

ศาลปกครองกลางสั่งยกฟ้องคดี ทส.ไล่ออกอดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลฯ เหตุพฤติการณ์ทำให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง คำสั่งไล่ออกจึงชอบด้วยก.ม. พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.43 น.


เมื่อวันที่ 25 ก.พ. ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง  ในคดีที่นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ยื่นฟ้องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ปลัด ทส. และ อ.ก.พ.ทส. กรณีมีคำสั่งลงโทษไล่นายวิฑูรย์ออกจากราชการ กรณีถูกร้องเรียนกล่าวหาว่า มีพฤติกรรมกระทำการอันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

ทั้งนี้ ศาลได้ให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาล ว่า พฤติการณ์ของนายวิฑูรย์ในการตรวจสอบพื้นที่ อ่าน แปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศของที่ดินพิพาท ในตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เป็นการกระทำผิด ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ฐานรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และรายงานโดยปกปิดข้อความ ซึ่งควรต้องแจ้ง ฐานอาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต และฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง รวมทั้งเป็นความผิดฐานไม่รักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนด ดังนั้นการที่ อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้บังคับบัญชา มีคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย
//////// 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น