อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

กกต. ตั้ง 405 ผู้ตรวจการเลือกตั้ง รับเลือกตั้งเทศบาล

กกต. ตั้ง “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” 405 คน ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งเทศบาล อังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 15.04 น.

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Gin Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ กกต.ได้มีคำสั่ง ที่ 34/2564 ลงวันที่ 1 มี.ค. แต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด รวมจำนวน 405 คน ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 มี.ค.นี้ โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค.นี้ โดยมีสำนักงาน กกต.ประจําจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 13