อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ครม.ทุ่ม 6,387 ล้านซื้อวัคซีนอีก 35 ล้านโด๊ส

ครม. อนุมติ 6,387 ล้านจัดหาวัคซีนโควิด 35 ล้านโด๊ส ครอบคลุมคนไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 64 อังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 16.31 น.

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณ  6,387,285,900 บาท สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จำนวน 35 ล้านโด๊ส เพื่อให้ครอบคลุมเป้าหมายการฉีดให้ประชากรไทยอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2564 ทั้งนี้  โครงการจัดหาวัคซีนโควิด-19 กับบริษัท แอสตราเซนเนกา จำกัด เพิ่มเติมจำนวน 35 ล้านโด๊ส วงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 5,673.67 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าวัคซีนโควิด-19 จำนวน 5,302.50 ล้านบาท และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 371.17 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัคซีนเพื่อรองรับการฉีดวัคซีน จำนวน 713.61 ล้านบาท สำหรับประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โยมีระยะเวลาการดำเนินงานช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2564 นี้ 

นายอนุชา กล่าวต่อว่า สำหรับแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 แบ่งเป็นระยะที่ 1 เดือน มี.ค. – เดือน พ.ค. 2564 จำนวน 2 ล้านโด๊ส ใน 18 จังหวัด และระยะที่ 2 เดือน มิ.ย. – ธ.ค. 2564 จำนวน 61 ล้านโด๊ส ในทุกจังหวัด รวมจำนวนวัคซีนที่ให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 63 ล้านโด๊ส อย่างไรก็ตาม การได้รับวัคซีนโควิด-19 จะลดอัตราป่วย การเสียชีวิต รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 ฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 10