อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

"บิ๊กป้อม"ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 3 จชต.อีก 3 เดือน

“ประวิตร “ประชุม คกก.สถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จชต. ต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯอีก 3 เดือน เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการข่าว พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 11.43 น.


เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2564 โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.63 ถึงวันที่  20 ก.พ.64 ซึ่งในภาพรวมมีสถานการณ์ ที่ดีขึ้น เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรง มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมทั้ง มีความเข้าใจถึงความจำเป็น ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยได้ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าว พบว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรง ยังมีสิ่งบอกเหตุที่อาจจะก่อให้เกิด ความเสียหายร้ายแรงรูปแบบอื่นๆในพื้นที่ จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องคงการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อไปอีก  พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ที่ประชุม ยังได้รับทราบ เรื่องที่ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ดำเนินการจัดทำแผนการปรับลดพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการสร้างงาน  สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบ ตามที่ กอ.รมน.ภาค4 เสนอขอขยายระยะเวลา การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยกเว้น อ.แม่ลาน, อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี, อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก, อ.สุคิริน, อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีกเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่ 20 มี.ค.64 ถึงวันที่ 19 มิ.ย.64 (ครั้งที่ 63) เพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ให้มีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ต่อไป

“กำชับฝ่ายความมั่นคงให้เข้มงวดงานด้านการข่าว และให้มีการประเมินพื้นที่ อย่างละเอียด รอบคอบ ทั้งสถิติการก่อเหตุ การสูญเสีย และการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเป็นธรรม ต้องดํารงการบูรณาการทำงานร่วมกัน ระหว่างทหารตำรวจ และฝ่ายปกครอง อย่างแน่นแฟ้น พร้อมกล่าวขอบคุณ กำลังพลในพื้นที่ ทุกนายที่ตั้งใจปฏิบัติภารกิจ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ เพื่อประเทศชาติ และกล่าวเป็นกำลังใจให้บรรลุภารกิจ ด้วยความปลอดภัยกันทุกคน” พล.อ.ประวิตร กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น