อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

"สุชาติ"สั่งตั้งคณะทำงานช่วยแรงงานกลุ่มเปราะบาง

“เสี่ยเฮ้ง” สั่งแต่งตั้งคณะทำงานช่วยเหลือเพื่อแก้ความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางด้านแรงงานให้ครอบคลุม พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 16.54 น.


เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการด้านแรงงานทุกมิติ เพราะกระทรวงแรงงาน มีภารกิจแนะแนวอาชีพและหางานให้ทำ พัฒนาทักษะฝีมือและอบรมการประกอบอาชีพอิสระ ดูแลและคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งดูแลสิทธิประโยชน์เพื่อเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
 

 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น