อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564

แรงงาน-กมธ.แรงงาน จ่อชงแก้ร่างก.ม.แรงงานนอกระบบเข้าครม.-สภา

ก.แรงงาน จับมือ กมธ.แรงงาน จัดรับฟังความเห็น แก้ร่างก.ม. เพื่อแรงงานนอกระบบ ก่อนชงเข้าครม.-สภา พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 12.13 น.


เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมรู้ ร่วมส่งเสริม “ร่างกฎหมายเพื่อแรงงานนอกระบบ” เพื่อสร้างการรับรู้ รับฟังข้อเสนอแนะและร่วมกันพิจารณาผลักดันกฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ...รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบให้ดียิ่งขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 300 คน ทั้งภาพรัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานนอกระบบ และแรงงานนอกระบบ
 


นายสุชาติ กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับแรงงานทุกกลุ่มรวมถึงแรงงานนอกระบบ โดยพร้อมให้การดูแลเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้เร่งจัดทำร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ เพื่อให้เหมาะสมและทันต่อการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากการระบาดของโรคโควิด-19 การเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่ส่งผลต่อการจ้างงานผ่านออนไลน์ ซึ่งสภาพการจ้างงานยังไม่มีความชัดเจน เป็นการจ้างงานรูปแบบใหม่ที่เราต้องศึกษา ควบคุม และดูแลต่อไป จากนี้จะมีการรวบรวมความเห็น ข้อเสนอแนะจากการสัมมนาวันนี้ ไปขับเคลื่อนกฎหมายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา และรัฐสภา เพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ต่อไป
 


น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงานและโฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน กล่าวว่า โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมรู้ ร่วมส่งเสริม “ร่างกฎหมายเพื่อแรงงานนอกระบบ” ในวันนี้ จัดขึ้นโดย คณะกรรมการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริมการสร้างการรับรู้ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ... และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวร่วมกัน. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 8