อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อธิบดีพช.ลงนามถวายพระพร บริจาคโลหิตเนื่องในวันฉัตรมงคล

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมฯ ร่วมลงนามถวายพระพรและร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันฉัตรมงคล จันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 21.31 น.

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 พร้อมนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

 

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป จึงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยในครั้งนี้ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้ผู้บริจาคโลหิตมีจำนวนลดลงถึงร้อยละ 50 ขณะที่สภากาชาดไทยไทยต้องการรับบริจาคโลหิตวันละ 1,800–2,000 ยูนิต เดือนละไม่ต่ำกว่า 58,000 ยูนิต กรมการพัฒนาชุมชนจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกุศลครั้งใหญ่ โดยตน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนประชาชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวน 186 คนร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งในวันนี้มีปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 134 ยูนิต หรือประมาณ 46,900 ซีซี เพื่อสร้างประโยชน์แห่งการต่อชีวิต ให้มีโลหิตสำรองสำหรับผู้เจ็บป่วยอย่างเพียงพอต่อไป ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0-2256-4300 หรือ 1664

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า “เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นยางนา ต้นตาลโตนด เมล็ดปอเทือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณเขาขยาย ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่พี่น้องประชาชน สมดั่งพระบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน ความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" และที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก ก็คือการได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล คือ “หนังสือโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมการพัฒนาชุมชน” ซึ่งจัดพิมพ์แล้วเสร็จ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 และจะได้จัดส่งให้หน่วยงานต่างๆ ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศ
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น