อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

กก.วัคซีนไฟเขียว วอล์กอินปูพรมฉีดวัคซีนโควิด

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเห็นชอบ วอล์กอินปูพรมฉีดวัคซีนโควิดให้ ปชช.มากที่สุด พุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.03 น.


เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขแถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมมีมติให้เกิดความชัดเจน การรับทราบนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในการจัดหา วัคซีนป้องกันโควิด-19  ให้เพียงพอกับประชาชนตาม 3 แนวทางคือ 1. เพิ่มจำนวนวัคซีนจากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ 100 ล้านโด๊ส เป็น 150 ล้านโด๊ส ภายในปี 2565 ข้อ 2.เร่งทำงานเชิงรุกเพื่อให้การเจรจาจัดซื้อวัคซีนให้คืบหน้ารวดเร็ว ซื้อให้ได้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสรับวัคซีนที่ดีที่สุดครอบคลุมถึงการกลายพันธุ์หรือสายพันธุ์อื่นๆ 3. การปรับแนวทางการฉีดวัคซีนให้ปูพรมฉีดเข็มแรกให้กับประชาชนให้มากที่สุดเพื่อเป็นการ ลดโอกาสในการติดเชื้อและความรุนแรงของโรค เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้เข้าถึงวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาส

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย.เป็นต้นไป อย่างแพร่หลายจะมี 3 รูปแบบหลักๆ คือ 1. นัดหมายผ่านแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือ LINE Application ใดๆ ก็ตามที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน 2. การฉีดแบบกลุ่มกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้บุคลากรต่างๆได้รับวัคซีน 3. การปูพรมหรือ walk in ทั้งประเทศ ส่วนกานบริหารงานอยู่ที่แต่ละจังหวัด ซึ่งกรมควบคุมโรครับทราบนโยบายหลักนี้ของรัฐบาลเรียบร้อยแล้วแบบนี้จะเร่งดำเนินการจัดทำให้การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยมากที่สุด

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินและทรัพย์สินให้กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติในการสนับสนุนการวิจัยการผลิตและการกระจายวัคซีนให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนบริษัทห้างร้านต่างๆที่มีจิตศรัทธาจะสนับสนุนการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค.
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

ความคิดเห็น